Kleine lettertjes...

 

Ook de overheid maakt soms slinks gebruik van de bekende `kleine lettertjes`. En dat kan ertoe leiden dat burgers zich misleid voelen.
Zo ook Claudia. Ze schrijft mij dat ze een tijd geleden een transactievoorstel, een boete, heeft ontvangen van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Claudia is het helemaal niet eens met de boete en ze wil daarom haar zaak voorleggen aan de rechter. Bij de boete zit een brief waarin staat dat als Claudia niet op tijd betaalt, ze een veel hogere boete krijgt. Omdat Claudia daar niet op zit te wachten, besluit ze het bedrag over te maken. Ze denkt dat als ze gelijk krijgt van de rechter ze het bedrag gewoon terug krijgt! Maar Claudia komt voor een heel vervelende verrassing te staan.

Boete
Het blijkt namelijk dat ze niet meer naar de rechter kan. Juist omdat ze de boete heeft betaald. Claudia pakt de brief er nog maar weer eens bij. Er staat nergens dat ze niet moet betalen als ze naar de rechter wil. Wat nu? Claudia zit met de onterechte boete in haar maag. Een klachtbrief naar de officier van Justitie levert Claudia niets op. Haar klacht wordt ongegrond verklaard. De officier wijst op het volgende stuk tekst dat achterop de boete staat: „Als u niet of te laat betaalt, krijgt u een OMtransactie aangeboden. Het bedrag van deze verhoging zal aanzienlijk hoger zijn. Als u ook dit voorstel niet betaalt, vervalt het transactievoorstel en wordt de zaak doorgezonden aan de officier van justitie. Deze zal u in de regel dagvaarden om voor de rechter te verschijnen en in dat geval een hogere geldboete vorderen.” Claudia snapt niet dat hier zou staan dat ze niet moet betalen als ze naar de rechter wil om haar gelijk te halen. Ze vraagt ons naar de zaak te kijken.

Ook wij nemen deze ’kleine lettertjes’ onder de loep. En bij heel precieze bestudering van die kleine lettertjes concluderen we dat de officier van Justitie wel gelijk heeft. Uit de tekst valt af te leiden dat Claudia niet moet betalen als ze haar zaak wil laten voorkomen. Maar het staat er niet met zoveel woorden. Wij kunnen ons voorstellen dat de tekst misverstanden oproept en dat veel mensen de boete netjes betalen. Zonder dat zij weten wat de gevolgen zijn.

Onbedoeld
Wij vinden dat burgers op deze manier onbedoeld hun mogelijkheid verliezen om hun zaak aan de rechter voor te leggen. En dat recht op toegang tot de rechter is heel belangrijk.
Daarom bevelen we de minister aan de tekst aan te passen en gewoon te zeggen dat als mensen hun zaak bij de rechter willen laten voorkomen, ze dan juist niet moeten betalen. Simpel en begrijpelijk. Ik kan me dan ook niet voorstellen dat de minister mijn aanbeveling niet opvolgt.

De Nationale Ombudsman
Alex Brenninkmeijer
Postbus 93122 2509 AC Den Haag
Telefoon/Folder: 0800 – 3 355 555
www . nationaleombudsman . nl

 
 
Bron: De Telegraaf Papieren versie
 
  24-3-2007  


|

FlitsKaart