KM-Heffing: Het Moeras

 

De PvdA is voor KM-heffing. PvdA kiezers begrijpen ook wat de consequenties zijn. Er is géén partij gelijke, die zoveel potentie heeft om vast te komen te zitten in het KM-heffingmoeras dan de PvdA.Tweede Kamerlid Sharon Dijksma heeft van het gevecht tegen de auto haar levenswerk gemaakt. Zo is zij groot voorstander van flitsen, het puntenrijbewijs en nu ook de KM-heffing. De KM-heffing als nieuwe beprijzing om autogebruik te ontmoedigen.Uit de PvdA-achterban blijkt men niet zo enthousiast te zijn over de KM-heffing. Dit met uitzondering van enkelen die vinden dat de auto maar helemaal moet verdwijnen.Het moeras wordt gevormd door mensen die door de maatregel getroffen worden.Vraag 1: Waarom is er beprijzing? Redenen hiervoor zijn om het onderhoud aan wegen te kunnen betalen en vanwege ordinaire staatsinkomsten. Beprijzing is ook om autogebruik te ontmoedigen.Vraag 2: Waarom moeten mensen minder autorijden? Hiervoor worden verschillende soorten uitleg gegeven. Minder autogebruik is goed voor milieu, veiligheid, files, volksgezondheid en de gemoedsrust van mensen die een hekel aan de auto hebben.Vraag 3: Wíe moet er minder autorijden? Door hogere prijzen zal dit de arbeidersklasse treffen: met gemiddeld 1 auto per huishouden ontkom je hier niet aan. Alle andere vormen van bedrijvig transport zullen de hogere prijzen doorberekenen in het product met gevolg dat brood in de supermarkt ook duurder wordt. Arbeidersklasse, minima; het zijn dus twee groepen PvdA-stemmers die door mw. Dijksma’s KM-heffing worden getroffen – en dat weten ze! Dijksma lijkt daarmee vaste grond onder de voeten te verliezen. Het wegjagen van kiezers is een probleem, dus KM-heffing moet eerlijk worden ingevoerd.Vraag 4: Is KM-heffing eerlijk? Nee, dat is het niet, want zoals eerder gesteld is het een grote groep PvdA-kiezers die door de maatregel worden getroffen. Maak KM-heffing dus inkomensafhankelijk, aldus de achterban en niet de PvdA zelf. In het Moeras steekt nu een mistbank op, want het antwoord op vraag 3 wordt daarmee al minder duidelijk. Omdat het ook eerlijk moet, worden degenen die minder auto mogen rijden altijd benadeeld ten opzichte van degenen die kunnen doorrijden. Door eerlijkheid lijkt vraag 2 in zijn geheel te komen vervallen. Naar inkomen zijn de grootbetalers namelijk niet per definitie degenen die slecht zijn voor files, milieu en veiligheid. Minder autorijden op een eerlijke manier is helaas niet mogelijk.Daarmee is Dijksma weer terug bij start én ze ontvangt 100 Euro – dat geld moet ergens vandaan komen. We denken met “plezier” terug aan het “tijdelijke” kwartje van Kok. De dag dat de automobilist door Kok werd belazerd is de foto uit het verleden die verdacht veel lijkt op het visioen van de toekomst. De dag van Koks kwartje ziet er precies hetzelfde uit als de dag van de KM-heffing. Kosten/baten analyse wijzen uit dat Dijksma geen enkele stap vooruit is gekomen in haar gevecht tegen de auto. Ze heeft wel duizenden kiezers boos gemaakt maar ook 100 Euro ontvangen, dat na de volgende ronde alweer te weinig is.En zo kregen vele grote denkers hoofdpijn van een simpel idee. Maar liever aspirines dan het idee laten vallen lijkt het credo!Laten we Sharon Dijksma zwembandjes geven. Red de mens van het drijfzand, maar laten we haar ideeën vooral in het moeras verzinken!

 
 
Bron: Flitsservice.nl
 
  18-8-2004  


|

FlitsKaart