Koos Spee: Nieuwe boetesysteem rechtvaardiger *kuch*
SOESTERBERG -
Het nieuwe jaar brengt ook een nieuw boetestelsel voor verkeersovertredingen, waarbij justitie en politie het motto ’hoe gevaarlijker, hoe duurder’ hanteren. Zaterdag wordt in een paginagrote advertentie in deze krant uitgelegd waarom de bekeuringen per 1 januari worden aangepast.

„We willen meer draagvlak voor ons beleid onder de burgers creëren”, zegt landelijk verkeersofficier Koos Spee. „Daarbij gaat het er echt niet om de staatskas te spekken, alleen de verkeersveiligheid telt. Dat kan ik hardmaken. Over de gehele linie zullen de inkomsten uit boetes in 2006 waarschijnlijk teruglopen, omdat bijvoorbeeld hele lichte snelheidsovertredingen fiks goedkoper worden. Prioriteit nummer 1 is de noodzaak het aantal van bijna 900 doden die jaarlijks op onze wegen vallen te verminderen.”


Overtredingen die relatief veel gevaar met zich meebrengen worden aanzienlijk duurder, om zo een ’eerlijk’ systeem te krijgen dat ook nog eens uit te leggen is. Er komen vijf niveaus in een zogenoemd tarievenhuis. Van het meest onschuldige – bijvoorbeeld parkeren voor een inrit – tot zeer gevaarlijk gedrag. In die laatste categorie vallen bijvoorbeeld het inhalen op een zebrapad en verkeersdelicten die altijd voor de rechter komen, zoals snelheidsovertredingen van 70 kilometer of meer (tarieven 3 en 4).


Opvallend: een flink aantal overtredingen wordt goedkoper. Bijvoorbeeld ’handheld’ bellen in de auto. De sanctie was 140 euro en wordt 130 euro. Omdat, zo stelt het openbaar ministerie (OM), bellen in de auto zonder carkit tot minder ongevallen leidt dan bijvoorbeeld bumperkleven, ergernis nummer 1 op onze wegen. Het prijskaartje van die laatste overtreding gaat omhoog naar 150 euro. Ook fors duurder: door rood licht rijden. Met stip van 95 naar 130 euro.


Spee: „We zijn op zoek gegaan naar een bepaald evenwicht. Tussen handheld bellen en door rood rijden gaapte een behoorlijk financieel gat. Die eerste overtreding was kostbaarder, terwijl juist die laatste overtreding meer gevaar oplevert. Dat was moeilijk uit te leggen.”

Aandrang


Ook moeilijk uit te leggen waren de honderdduizenden acceptgirokaarten die jaarlijks vanuit Leeuwarden naar weggebruikers werden gestuurd voor minimale snelheidsovertredingen. Was de sanctie voor bijvoorbeeld vier kilometer te hard dit jaar nog 30 euro, dat wordt vanaf zondag 14 euro op de snelweg en 16 euro binnen de bebouwde kom. Op aandrang van het VVD-Kamerlid Gert-Jan Oplaat, die al in 2002 een motie indiende om zo de frustratie onder weggebruikers over de als onrechtvaardig ervaren ’kleine’ boetes weg te nemen.
Oplaat: „Met dit nieuwe stelsel gaan we de goede kant op.

Mensen die veel te hard rijden, zijn vanaf zondag nog meer de klos. Maar die brengen anderen en zichzelf in gevaar en weten waar ze aan beginnen als ze het gaspedaal zó diep intrappen. Het gaat mij om die 60 procent van alle snelheidsovertreders die in de allerlaagste categorie zit. Je let even niet op de teller of haalt een ander in en FLITS. Die groep, en ook ik hoor daarbij, wordt voortaan een stuk rechtvaardiger behandeld.”
Landelijk verkeersofficier Spee: „Bij mij in de sportvereniging loopt een kerel voortdurend te klagen dat hij wel tien van dergelijke ’knullige’ bekeuringen per jaar krijgt. ’Hoe kan dat nou’, zeg ik dan, ’als het om hardlopen gaat, ben je helemaal niet zo snel. Dan hobbel je altijd achteraan…’”


Dat er in het nieuwe stelsel vooral naar gevaar wordt gekeken, blijkt onder andere uit de strengere aanpak van voortrazende vrachtwagenchauffeurs. Zij worden zwaarder bestraft dan een even hard rijdende automobilist.


Koos Spee: „Neem een overtreding van 9 kilometer bij werkwerkzaamheden binnen de bebouwde kom. Dat gaat een trucker voortaan 93 euro kosten, een motorrijder of automobilist 51 euro. En dat doen we niet om de categorie van vrachtwagens, autobussen en voertuigen met aanhangers extra te zieken, we doen het omdat zij door hun veel grotere gewicht bij een aanrijding ook voor veel meer letsel zorgen.”

Échte boeven
In Zeeland, provincie met vooral 60 en 80-kilometerwegen, worden traditioneel veel gevaarlijke snelheidsovertreders gepakt. Korpschef Fup Goudswaard van de politie Zeeland denkt dat zijn mensen met de nieuwe tarieven beter uit de voeten kunnen.
„Je gaat progressief per kilometer meer betalen, omdat elke kilometer te snel ook navenant meer gevaar veroorzaakt”, aldus Goudswaard. „Mijn agenten horen vaak, als ze iemand voor een lichte snelheidsovertreding bekeuren: ’Ga nou toch eens échte boeven vangen.’ Nou die échte boeven, want dat zijn plegers van zware verkeersdelicten wel degelijk, gaan nu ook echt serieus betalen.”Bron:  de TelegraafCommentaar Flitsservice:


 

Eerlijk en rechtvaardiger zou zijn om de gehanteerde marges te staffelen. Op de snelweg flitsen vanaf 20 km/u, zoals in andere Europese landen gebeurd, buiten de bebouwde kom vanaf 10 km/u te hard en binnen de bebouwde vanaf de huidige 7 km/u te hard. Met dit systeem kan je al gauw 70% van de boetes vergeten, en kan deze site zichzelf wel opdoeken.