Korpsbeheerders achter prestatieconvenant

 

UTRECHT (ANP) - De Korpsbeheerders van de Nederlandse politie hebben zaterdagochtend in Utrecht hun handtekening gezet onder een convenant waarin afspraken zijn gemaakt over welke prestaties de politie de komende jaren moet leveren. Zo is in het Landelijk Kader Nederlandse Politie 2003-2006 afgesproken dat de korpsen in 2006 40.000 extra zaken zullen aandragen bij het Openbaar Ministerie (OM).Namens het kabinet ondertekenden de ministers Johan Remkes (Binnenlandse Zaken) en Piet Hein Donner (Justitie) het prestatiecontract. ,,De ondertekening van deze afspraken is een belangrijke stap op weg naar de doelstelling om de criminaliteit en overlast in Nederland met 20 tot 25 procent terug te dringen'', aldus Remkes.In het prestatieconvenant hebben de korpsen verder afgesproken dat zogenoemde veelplegers binnen een maand zullen worden aangepakt en dat in 2006 180.000 extra boetes zullen worden uitgeschreven. Het kabinet heeft zich verplicht tot het beschikbaar stellen van 407 miljoen euro. Daarvan kunnen onder meer 4000 extra agenten worden aangetrokken.Volgens minister Donner is met de nieuwe aanpak de toon gezet voor een ,,concrete en maatgerichte aanpak'' die niet alleen voor de politie geldt. Ook met het OM, de reclassering en het gevangeniswezen maken de korpsen afspraken. De komende periode worden de landelijke afspraken op regionaal niveau uitgewerkt wat voor 1 juli moet leiden tot een convenant voor elk politiekorps.

 
 
Bron: Leeuwarder Courant
 
  19-2-2003  


|

FlitsKaart