Laat oudere automobilist periodiek opticien bezoeken

 

'Oudere automobilisten zijn een gevaar op de weg', is een geliefd cliché. Feit is dat de geschiktheid van oudere mensen om auto te rijden geregeld ter discussie staat. Bijna altijd gaat het dan om de vraag op welke leeftijd ouderen zouden moeten worden gekeurd.
De eerste keer dat iemand een zogeheten 'Eigen Verklaring' over zijn gezondheid invult, is vaak bij het behalen van het rijbewijs rond z'n twintigste jaar. De tweede keer dat hij zo'n verklaring invult, is meestal rond zijn zeventigste. De periode daartussen gebeurt er niets, tenzij daartoe een aanleiding is. Nu wordt overwogen om automobilisten vaker te laten keuren. Dat is opvallend als je ziet dat bestaande medische keuringen, zoals werknemerskeuring en verzekeringskeuring, om uiteenlopende redenen zijn afgeschaft. Bovendien stuit het plan om automobilisten eerder of vaker te keuren op praktische bezwaren: het duurt lang, kost veel geld, is slechts een momentopname en lijkt praktisch slecht uitvoerbaar. Ook artsen hebben - gezien hun werkdruk - wel wat anders te doen. Over het rendement is onvoldoende bekend. In de huidige situatie moet een oudere voor de vernieuwing van zijn rijbewijs naar schatting zeventig dagen uittrekken. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) adviseert in een folder ouderen dan ook om de procedure voor rijbewijsvernieuwing na het zeventigste jaar drie maanden voordat het rijbewijs verloopt in gang te zetten. En die procedure brengt flinke kosten met zich mee; in 1997 was dat gemiddeld 300 gulden. Kijken we naar het belang van een keuring van automobilisten, dan blijkt uit onderzoek dat met het ouder worden bepaalde functies achteruit gaan. Het gaat om het gezichtsvermogen en gehoor, de snelheid van informatieverwerking en reactievermogen, beweeglijkheid en spierkracht.Langzaam

De gezichtsscherpte neemt vanaf het vijftigste levensjaar af. Dat is een zeer langzaam verlopend proces. Behalve voor het waarnemen van borden en verkeerstekens is een goede gezichtsscherpte ook van belang bij het waarnemen op grote afstand, zoals bij inhalen. De vermindering van de oogfunctie hoeft niet automatisch te leiden tot onveilig verkeersgedrag. Ouderen blijken, om risico's te verkleinen, hun 'gebreken' te compenseren; ze passen hun gedrag in het verkeer aan. Zij rijden op een ander tijdstip (niet in het donker) of rijden een andere route waarop ze zich 'veiliger' voelen.Ouderen krijgen ook moeite om bijvoorbeeld auto's in de naast gelegen rijbaan te kunnen waarnemen of een voetganger die aanstalten maakt om over te steken. Bovendien krijgen ouderen problemen met het waarnemen in het donker en tussen het veertigste en zeventigste levensjaar worden ogen gevoeliger voor verblinding.Ogen herstellen zich minder snel van verblinding door licht afkomstig van koplampen en andere reflecterende materialen. Voor diverse van deze functiebeperkingen kunnen oplossingen bij de inrichting van de weg worden gezocht. Uit een recente studie van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) naar de consequenties van de functiebeperkingen van ouderen voor de inrichting van de weg blijkt het belang van duidelijkheid en goede zichtbaarheid van weginformatie met name voor ouderen. Daar kan overigens ieder weggebruiker van profiteren. In de huidige situatie worden ogen tussen het halen van het rijvaardigheidsbewijs en de medische keuring rond het zeventigste levensjaar alleen gecontroleerd als iemand zelf de indruk heeft minder goed te zien of als zijn omgeving of arts hem daarop attendeert. Het probleem van een achteruitgang van de ogen moeten we bij de bron aanpakken: bij de bestuurder. Om te kunnen waarnemen is een goed gezichtsvermogen een eerste vereiste.Voorwaarde

Een goed gezichtsvermogen, eventueel optisch gecorrigeerd, is een belangrijke voorwaarde voor veilige deelname aan het verkeer. In Nederland zijn ruim 9,5 miljoen rijbewijsbezitters, van wie 36 procent boven de 50 jaar is. Zou het niet goed zijn om te beginnen met een periodieke oogkeuring in plaats van steeds weer te discussiëren over uitgebreide medische keuringen. Laat alle automobilisten vanaf hun 50e jaar regelmatig bij de optometrist een stempeltje van 'goed gezichtsvermogen' halen.Een optisch oogonderzoek is snel en gemakkelijk geregeld. Geen dure keuringen. Iedere opticien heeft apparatuur in huis waarmee het gezichtsvermogen getest kan worden. De meeste kijkproblemen zullen vlot te verhelpen zijn met een sterkere bril of contactlenzen. Zo kan een groot verkeersrisico bij de bron worden aangepakt. Meer aandacht voor de grijze vlek in onze vermogens: het gezichtsvermogen.

 
 
Bron: Het Noordhollands Dagblad
 
  26-6-2002  


|

FlitsKaart