Landelijk: Werken bij politie is ziekmakend

 

26 JULI 2002 - APELDOORN/ZWOLLE - Het ziekteverzuim bij de politie is zorgwekkend. Met 13 tot 17 procent in sommige korpsen is het verzuim het hoogste in de collectieve sector. De onvrede over het werk en de arbeidsomstandigheden is het grootst bij politiemensen tussen de 35 en 50 jaar.Dat concludeert de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO). De raad wijst er verder op dat bij de politie nog nauwelijks de gedachte leeft dat bepaalde investeringen in het verbeteren van arbeidsomstandigheden zich terugverdienen in een lager ziekteverzuim. Het terugdringen van dat verzuim en arbeidsongeschiktheid vormt een belangrijk aandachtspunt voor de nieuwe regeerperiode.Als een van de belangrijke redenen van het ziekteverzuim wordt opgegeven de cultuuromslag binnen de politie. Generaties politiemensen zijn opgeleid en gevormd vanuit de idee dat de politie tolerant zou moeten zijn. Nu de agenten worden aangesproken om zoveel mogelijk verbalen op te tekenen, heeft dat verregaande consequenties. Ze moeten plotseling op een andere manier invulling aan hun werk geven en het nieuwe beleid is hen volgens de RMO moeilijkuit te leggen.Overigens bedroeg het ziekteverzuim in de politieregio Noord- en Oost-Gelderland vorig jaar 9.2 procent en dat in de regio IJsselland de eerste vier maanden van dit jaar 9 procent. In beide gevallen is bovendien sprake van een daling.De Nederlandse Politiebond onderschrijft de conclusie van de RMO en noemt het zorgwekkend dat steeds meer oudere agenten sterk gedemotiveerd raken of al zijn uitgestroomd.Volgens de bond drukt ook het gangbare idee over het carrièreverloop een stempel op het werken bij de politie. Je maakt carrière als je binnen tien jaar een overstap maakt van de uniformdienst naar een bijzondere afdeling. Daarnaast dreigt het gevaar volgens een woordvoerder van de politiebond dat mensen met een steeds hogere en betere functie verder af komen te staan van wat ze eerst juist zochten bij de politie; het in contact staan met het publiek.

 
 
Bron: Zwolsche Courant
 
  26-7-2002  


|

FlitsKaart