Landelijke alcoholcontroles 455 dronken bestuurders

 

Nederland, 26-04-2006 • De Nederlandse politie en de Koninklijke Marechaussee Schiphol hebben in week van 16 april tot 24 april 2006 tijdens landelijke alcoholcontroles 36562 bestuurders staande gehouden. In 455 gevallen was er sprake van rijden onder invloed. Van 63 bestuurders is het rijbewijs direct ingevorderd. Het gemiddelde aantal bestuurders onder invloed bedroeg 1,24 %. Regio Friesland en Limburg-Zuid troffen gemiddeld meer dronken bestuurders aan: ruim 3 %. De hoogst gemeten waarde, vastgesteld in de regio Friesland, bedroeg 1145 ug/l, terwijl slechts 220 ug/l is toegestaan.

Op 270 locaties in het hele land controleerden 777 medewerkers van politie en Marechaussee de afgelopen week bestuurders op het gebruik van alcohol. Tegen 455 bestuurders is proces-verbaal opgemaakt in verband met het rijden onder invloed van alcoholhoudende drank. In drie gevallen ondergingen bestuurders een bloedproef. Zes bestuurders weigerden iedere medewerking.
Deze controleweek is de tweede van de vijf die de 25 Regiopolitiekorpsen, Marechaussee en KLPD voor 2006 hebben afgesproken. De alcoholcontroles hebben tot doel om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen.In 2005 vielen er 817 doden in het verkeer. Uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is ongeveer 20 tot 25% (ruim 200 slachtoffers) direct en indirect toe te schrijven aan het rijden onder invloed van alcoholhoudende drank.

 
 
Bron: Politie.nl
 
  26-4-2006  


|

FlitsKaart