Lasercontrole met leefbaarheidsgroep Wijchen Oost

 

Wijchen, 12-04-2006 • Politieteam Wijchen heeft woensdagmiddag in Wijchen Oost lasercontroles gehouden naar aanleiding van klachten van bewoners dat er in de wijk hard gereden zou worden. Een afvaardiging van de leefbaarheidsgroep Wijchen Oost en burgemeester Noordewier waren bij de controles in de 30 km-zones aanwezig. Politie en gemeente hebben dit afgesproken tijdens een collegebezoek op 15 november vorig jaar.
De inwoners van Wijchen Oost hebben het gevoel dat er vaak te hard wordt gereden in de wijk. De politie heeft onlangs al vaker in Wijchen Oost gecontroleerd, met name op de Ringlaan. Daarbij werden weinig snelheidsovertredingen geconstateerd. Beide partijen hebben dit nu vanmiddag gezamenlijk bekeken.
Tussen 16.15 uur en 17.15 uur is met de lasergun gecontroleerd op de Kasteellaan. In totaal werden 9 bestuurders staande gehouden en bekeurd. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 51 km/uur. Meerdere bestuurders gaven in het bekeuringsgesprek aan het niet duidelijk te vinden hoe hoog daar de maximum snelheid is. Op de Ringlaan is van 16.45 uur tot 17.10 uur gecontroleerd. Op die locatie werden vier bestuurders bekeurd. De hoogte van de gereden snelheden lag daar duidelijk lager dan op de Kasteellaan. De snelste overtreder reed 39.
Voorafgaand aan de controles vond op het politiebureau een korte bijeenkomst plaats waarbij uitleg werd gegeven over de aanleiding en de opzet. Na afloop werden de resultaten besproken en ervaringen uitgewisseld. De controleresultaten zullen bij de gemeente worden aangedragen.

 
 
Bron: Politie.nl
 
  4-12-2006  


|

FlitsKaart