LET OP! Snelheidsverhoging ontneemt coulance bij snelheidsovertreding LET OP!

 

De VerkeersInformatieDienst raadt weggebruikers aan de maximumsnelheid extra goed in de gaten te houden vanaf 1 september. Vanaf dat moment gaat de maximumsnelheid op diverse autosnelwegen naar 130 kilometer per uur.

Op circa de helft van het autosnelwegennet blijft echter een lagere maximumsnelheid van kracht, zoals 80, 100 en 120 kilometer per uur. Deze lagere maximumsnelheid is deels dynamisch: dat wil zeggen dat deze slechts een deel van de dag geldt.

Weggebruikers die gewend zijn iets sneller te rijden vanwege onnauwkeurigheid van hun snelheidsmeter en de gehanteerde coulance moeten extra opletten. Op de meeste wegen geldt een ondergrens van 4 km/uur voordat wordt bekeurd, maar op autosnelwegen waar 130 km/uur is toegestaan, is geen ondergrens. Hier wordt al vanaf 1 km/uur te snel bekeurd.

De meetcorrectie blijft wel bestaan. Dit betekent dat het hanteren van de bij 120 km/uur gebruikelijke marge wel eens net voor boetes kan zorgen, terwijl men gewend was dat bij deze marge post vanuit Leeuwarden uitbleef. Vanwege het wegvallen van de coulance kan op trajecten met 130 km/uur 7 kilometer per uur sneller worden gereden dan op trajecten met 120 km/uur om binnen de boetelimiet te blijven.

 
 
Bron: VID
 
  23-8-2012  


|

FlitsKaart