LET OP! Snelheidsverhoging ontneemt coulance bij snelheidsovertreding LET OP!5681x

De VerkeersInformatieDienst raadt weggebruikers aan de maximumsnelheid extra goed in de gaten te houden vanaf 1 september. Vanaf dat moment gaat de maximumsnelheid op diverse autosnelwegen naar 130 kilometer per uur.

Op circa de helft van het autosnelwegennet blijft echter een lagere maximumsnelheid van kracht, zoals 80, 100 en 120 kilometer per uur. Deze lagere maximumsnelheid is deels dynamisch: dat wil zeggen dat deze slechts een deel van de dag geldt.

Weggebruikers die gewend zijn iets sneller te rijden vanwege onnauwkeurigheid van hun snelheidsmeter en de gehanteerde coulance moeten extra opletten. Op de meeste wegen geldt een ondergrens van 4 km/uur voordat wordt bekeurd, maar op autosnelwegen waar 130 km/uur is toegestaan, is geen ondergrens. Hier wordt al vanaf 1 km/uur te snel bekeurd.

De meetcorrectie blijft wel bestaan. Dit betekent dat het hanteren van de bij 120 km/uur gebruikelijke marge wel eens net voor boetes kan zorgen, terwijl men gewend was dat bij deze marge post vanuit Leeuwarden uitbleef. Vanwege het wegvallen van de coulance kan op trajecten met 130 km/uur 7 kilometer per uur sneller worden gereden dan op trajecten met 120 km/uur om binnen de boetelimiet te blijven.

Bron:  VID

Melder: Mdw

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram


Commentaar Flitsservice:


 

De ondergrens op autosnelwegen met een maximumsnelheid van 130 Km/u is dus 0 Km/u. Bij 131 Km/u volgt er al een paarse envelop uit Leeuwarden. Dit is je reinste vorm van machtsmisbruik.

Tegen de tijd dat iemand een bekeuring krijgt voor 1 Km/u te snel rijden, hopen wij dat hij/zij naar de rechter stapt. Een afwijking van 1 Km/u is niet te zien op een snelheidsmeter.