Lichte daling aantal doden noordelijk verkeer

 

Het aantal verkeersdoden in de provincies Groningen en Drenthe is vorig jaar licht gedaald ten opzichte van 2006. Dat blijkt uit (niet geheel complete) cijfers van de twee betrokken politiekorpsen.

De politie in Drenthe noteerde vorig jaar 32 ongelukken met dodelijke afloop. Dat waren er twee meer dan in 2006. Het aantal slachtoffers daalde echter wel: van 37 doden in 2006 naar 33 vorig jaar.

De regiopolitie Groningen noteerde 20 dodelijke ongelukken, vijf minder dan in 2006. De Groninger politie kan echter niet aangeven hoeveel slachtoffers bij die ongelukken vielen.

Woordvoerders van beide korpsen zeggen geen waterdichte verklaring voor de cijfers te hebben. Vast staat wel dat de aantallen verkeersdoden de laatste jaren een gestage daling te zien geven. Deskundigen schrijven dat toe aan succesvol overheidsbeleid op een aantal terreinen. Zo zouden intensieve politiecontroles hun vruchten afwerpen en hebben ook ingrepen in het wegennet - zoals de aanleg van rotondes – die de snelheid drukken, een positieve invloed op de daling van het aantal doden in het verkeer. Ook veiliger auto’s dragen aan die vermindering bij.

 
 
Bron: DvhN
 
  1-5-2008  


|

FlitsKaart