LPF-minister: tot 10 km te hard geen boete

 

DEN HAAG - Automobilisten zouden op snelwegen de maximumsnelheid met zo'n tien kilometer moeten kunnen overschrijden zonder dat zij worden bekeurd. Dat vindt LPF-minister van Verkeer en Waterstaat Roelf de Boer. 'De marge is nu te krap, je wordt wel heel snel beboet', zegt De Boer vandaag in de Volkskrant.De nieuwe minister deelt de ergernis van veel weggebruikers. 'Als je 82 kilometer rijdt op een weg waar je 80 mag, denken veel automobilisten: joh, wat een gezever, wat een gepriegel. Ik begrijp dat.'
Volgens De Boer mag harder worden gereden op plaatsen waar dat veilig mogelijk is en waar geen geluidsoverlast wordt veroorzaakt. Op de snelweg kan wat hem betreft een marge van tien kilometer worden aangehouden.'Waar honderd mag worden gereden wordt het 110 kilometer per uur en waar het nu 120 is wordt dat 130. En op díe provinciale autowegen waar het veilig harder kan dan 80 kilometer, mag er van mij 90 worden gereden.'Maar wie dan over die nieuwe marges heen gaat, 'moet écht flink gaan betalen', aldus minister De Boer. 'Dan is het tot hier en niet verder. We kunnen ook nog aan een puntensysteem denken, waarbij je je rijbewijs verliest bij een bepaald aantal strafpunten.'Daar staat tegenover dat de politie volgens De Boer op sommige wegen wel degelijk tegen kleine overtredingen moet blijven optreden. Op woonerven en op drukke plaatsen in de stad bijvoorbeeld. 'Als je 32 rijdt waar je 30 mag rijden, dan moet je op je donder hebben. En op drukke plekken in de stad, waar 50 kilometer het maximum is, moet dat het maximum blijven.'Wat volgens De Boer in de toekomst veel strenger moet worden bestraft, is agressief rijgedrag. 'Dat totale gebrek aan tolerantie. Nog net even invoegen voor je jezelf in puin rijdt. Je gelooft soms je eigen ogen niet. Ik zou de boetes voor agressief gedrag op de weg fors willen verhogen.'Het gedrag van de Amerikaanse automobilist vindt De Boer weldadig. 'Degene die een kruispunt het eerst nadert krijgt voorrang, het werkt feilloos. Maar ik geef toe, we zitten hier wel op een heel klein gebiedje en we zijn allemaal zo hitsig op de weg.'In een poging om de drukte en de files op de weg te verminderen, heeft De Boer een uitbreiding van het asfalt in petto. Op de twintig drukste stukken rijksweg van het land gaat hij spitsstroken aanleggen met een totale lengte van 150 kilometer.Voor de gebruikers van openbaar vervoer heeft De Boer een minder prettige boodschap. Tot het jaar 2006 zal hij tijdelijk meer dan hij van plan was bezuinigen op het stads- en streekvervoer. De tram- en busmaatschappijen moeten proberen die bezuinigingen op te vangen door efficiënter te werk te gaan. Lukt dat niet, dan moeten desnoods de tarieven maar omhoog, vindt De Boer. Hij zegt wel vurig te hopen dat de reizigers vervolgens niet de neiging zullen krijgen weer in de auto te stappen. 
 
Bron: De Volkskrant
 
  14-9-2002  


|

FlitsKaart