Maximaal 30 km op elke kruising

 

DEN HAAG - Verlaag de maximumsnelheid op kruisingen binnen én buiten de bebouwde kom naar 30 kilometer en leg de gehele kruising wat hoger. Met deze maatregelen verwacht de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) het aantal ernstige ongevallen terug te dringen.Volgens het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) wordt in deze provincie al volgens deze gedachte gewerkt.
Bij ruim een kwart van de dodelijke ongevallen speelt te hoge snelheid een rol, zegt de SWOV, die het ministerie van Verkeer en Waterstaat adviseert. Omdat veel ongevallen plaatsvinden op kruisingen, vindt de stichting extra maatregelen nodig. Het gaat om zo`n vijfduizend gevaarlijke kruisingen waarop een `langzaam glooiende verhoging` zou moeten komen.
De afgelopen jaren zijn veel kruisingen vervangen door rotondes. Volgens SWOV-directeur F. Wegman wordt het aantal ongevallen daarmee verlaagd met 70 procent. ,,Een snelheidsverlaging bij kruisingen is bevorderlijk voor de veiligheid, maar het effect zal minder sterk zijn dan bij rotondes. Groot voordeel is echter dat een kruispunt verhogen veel goedkoper is dan een rotonde aanleggen.``
De SWOV benadrukt dat de snelheidslimieten voor de weggebruiker logisch moeten zijn: de snelheid moet passen bij de wegen waarop wordt gereden. De stichting vindt dat de maximumsnelheid niet in orde is op een aantal wegen die naar kruisingen leiden. Volgens de stichting zijn sommige wegen binnen de bebouwde kom zo veilig, dat de maximumsnelheid van 50 naar 70 kilometer per uur zou kunnen. Buiten de bebouwde kom zou de maximum snelheid op een aantal 80-kilometerwegen kunnen worden verhoogd naar 100. ,,Maar op de kruisingen zelf moet de snelheid omlaag``, stelt Wegman. Verkeersofficier van justitie Spee steunt het idee. ,,Mensen moeten aan de omgeving kunnen zien wat de juiste snelheid is.``
De gedachte is voor Zeeland niet nieuw, reageert H. Rhebergen van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland ,,Binnen het project Duurzaam Veilig doen we dat al.``
Rhebergen deelt de opvatting dat de maximumsnelheid niet op alle wegen logisch wordt toegepast. Maar met de gedachte dat je aan de omgeving moet kunnen zien wat de juiste snelheid is, heeft hij moeite. ,,We hebben te veel limieten: 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100 én 120. Je kunt een weg nooit zo inrichten dat precies duidelijk is welke snelheid daarbij hoort.``

 
 
Bron: Provinciale Zeeuwse Courant
 
  12-12-2002  


|

FlitsKaart