Maximaal 80 km op A2 bij Eindhoven1877x

DEN HAAG - Milieudefensie hoopt dat de Raad van State minister Peijs van Verkeer en Waterstaat dwingt snel een besluit te nemen over de invoering van extra tachtigkilometerzones op een aantal rijkswegen. Bij Eindhoven zou dat op de A2 (Ring) over een afstand van zeventien kilometer moeten gelden.

De milieuorganisatie stapte boos naar de Raad van State in Den Haag omdat de minister niet eens wil bekijken of er op meer snelwegen zulke zones moeten worden ingesteld.
Recent heeft Peijs de limiet ingesteld op een aantal wegvakken van in totaal twintig kilometer. Zo wil het kabinet de luchtvervuiling door fijnstof en stikstofoxiden beperken. Uit onderzoeken blijkt dat Nederland bij lange na niet aan de Europese luchtkwalitietseisen kan voldoen. Milieudefensie stelt dat door bijvoorbeeld het roet van uitlaatgassen, in Nederland per jaar 18.000 mensen een voortijdige dood sterven. Raadsman A. van den Biesen van Milieudefensie zei bij de Raad van State dat er om die reden grote haast geboden is met het terugdringen van de luchtvervuiling. Daarvoor moet de minister niet op slechts 20 maar op 213 kilometer snelweg door dichtbevolkte gebieden een maximumsnelheid van tachtig kilometer instellen.
De Raad van State gaat de komende week bekijken of de minister hierover vóór 17 december een besluit moet nemen of dat ze nog een paar maanden tijd krijgt. De uitspraak volgt binnen enkele weken.

Bron:  Eindhovens Dagblad

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram