Maximum snelheid brommers kan naar 50 km

 

Laat brommers op de rijbaan nu écht met de auto's mee rijden. Dat wil zeggen: met dezelfde maximumsnelheid binnen de bebouwde kom van 50 km per uur. Dit adviseert de SWOV aan de minister van Verkeer en Waterstaat. op grond van een uitgevoerde veiligheidsbalans van zo’n gelijktrekking. Het ministerie legde eerdere adviezen in deze richting naast zich neer.Begin vorig jaar kwam voormalige bewindsvrouw Netelenbos met deze suggestie tijdens een 'expertmeeting' met jongeren. Volgens de SWOV hoeft de maatregel (die op de bestaande praktijk aansluit) de verkeersveiligheid niet te schaden. Winst ligt zelfs in het verschiet als de maatregel gecombineerd wordt met extra educatie, invoering van een praktijkopleiding, extra voorlichting, verbetering van de 'opvoerbestendigheid', kentekening, sanering van de huidige praktijk en betere handhaving. Een aan de auto aangepast snelheidsmaximum wordt geloofwaardiger. Nu verbaliseert de politie niet bij rijsnelheden tot 54 km per uur terwijl de formele limiet voor brommers binnen de bebouwde kom nog altijd 30 km per uur is. In de expertmeeting werd bovendien betoogd dat bij een nieuwe maximumsnelheid de animo om brommers op te voeren zal verminderen.

Ruim vijf jaar terug, toen de maatregel 'bromfietser op de rijbaan' nog in de steigers stond, pleitte een werkgroep van kenniscentrum CROW al voor een hogere bromsnelheid. In drie proefgemeenten bleek namelijk dat een hogere limiet op de rijbaan zeker niet slecht uitpakte. Niet minder dan 80 procent van de brommers voegde zich spontaan tussen het autoverkeer. Ook verminderde de kans over het hoofd gezien te worden bij rechtsaf-bewegingen door auto’s. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat was echter niet blij met de suggestie en de uitslag van de proefprojecten en hield deze geheim. Een hogere toegestane bromsnelheid zou namelijk niet stroken met het algemene streven zoveel mogelijk 30 km-zones in te richten.

De SWOV stelt daarentegen nuchter vast dat het met de ontwikkeling van 30 km-zones nog geen vaart loopt. Het duurt nog vele jaren voor '30 km per uur' binnen de bebouwde kom de regel wordt en '50 km per uur' de uitzondering. Nog geen kwart van alle wegen binnen de bebouwde kom heeft nu namelijk een 30 km-limiet. Uiteindelijk moet dat volgens 'duurzaam veilig' rond de 85 procent worden.

 
 
Bron: verkeerskunde.nl
 
  1-8-2003  


|

FlitsKaart