Mededeling van het Team van Blik op de Weg

 

Kortgeleden deed het BVOM (Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie, geleid door Mr. Koos Spee) een bericht uitgaan omtrent de poule van mensen en materieel die men wil gaan samenstellen ten behoeve van medewerking van politiemensen en -middelen aan televisieprogramma's. Ook ons programma 'Blik op de Weg®' wordt daarin met name genoemd. Wij distantiëren ons met nadruk van dit schrijven. Eén en ander is ook ons slechts als mededeling toegevoegd en op geen enkele wijze met ons overlegd. Dat was overigens ook niet de bedoeling van het BVOM.`Blik op de Weg®´ is een onafhankelijk televisieprogramma en wil dat ook per sé blijven. Wij willen zuivere journalistiek bedrijven en niet eenzijdig aangestuurd worden door de overheid, teneinde het door die overheid gewenste beeld op de televisie te krijgen. Daarom maken wij onder andere ook gebruik van onze eigen voertuigen en videoapparatuur en niet van apparatuur en voertuigen die nota bene door de belastingbetaler betaald zijn!De medewerking van de politie aan `Blik op de Weg®´ is tot op heden altijd geschied op basis van vrijwilligheid en wederzijds belang. Wij willen dat graag zo houden. Wij zien er nadrukkelijk niets in om politiemensen verplicht, en mogelijk zelfs met tegenzin, in onze auto's te laten plaatsnemen.
Ons is ter ore gekomen dat dit in het geval van een tweetal andere programma's al wel gebeurd is. Politiemensen als parttime beroepsacteurs; naar onze mening een kwalijke ontwikkeling.`Blik op de Weg®´ was en is een programma over verkeersveiligheid en heeft zich nooit laten leiden door (overigens uitstekende) kijkcijfers. Dat zal in de toekomst ook absoluut zo blijven. Ondanks de wijze waarop het BVOM op dit moment, gebruik makend van haar macht en middelen binnen de Verkeershandhavingsteams van de Regiopolitie en het KLPD in feite oneerlijke concurrentie ten opzichte van `Blik op de Weg®´ pleegt.Het BVOM doet voorkomen alsof alle VHT's van Nederland als één ploeg klaarstaan om op afroep van het BVOM aan alle televisieprogramma's mee te werken. Ons bereiken berichten dat dat in werkelijkheid zeker niet het geval is.Wij als bedenkers en makers van `Blik op de Weg®´ willen niet ingelijfd worden bij het BVOM. Wij blijven kiezen voor onafhankelijke, evenwichtige en integere berichtgeving over verkeer en verkeersgedrag. Wij hopen oprecht dat de ijzeren vuist waarmee het BVOM momenteel binnen de regio´s op tafel slaat er niet toe zal leiden dat de samenwerking tussen de politie en ´Blik op de Weg®´ zal stoppen. Dat het daar nu wel enigszins naar uitziet leiden wij af uit het feit dat het BVOM gesteld voor een keuze tussen ´Wegmisbruikers´ en ´ Blik op de Weg®´ kiest voor SBS/6 en niet voor de AVRO.

 
 
Bron: Blik op de Weg
 
  28-1-2004  


|

FlitsKaart