Meer aandacht nodig voor criminaliteit dan snelheidsovertredingen

 

Bijna de helft van de snelheidscontroles verricht door het politiekorps Limburg-Noord vindt plaats in Roermond.Dat concludeert de VVD-fractie in die gemeente na tellingen in de laatste zes weken.De partij vindt dat de politie prioriteit moet geven aan de bestrijding van de criminaliteit in Roermond, zeker na een aantal landelijke publicaties, waar de gemeente niet goed uitkomt. Op 12 september komt de zogenaamde Driehoek in Roermond bijeen. Dat zijn de korpschef, de korpsbeheerder en de officier van justitie. 
 
Bron: L1
 
  23-8-2005  


|

FlitsKaart