Meer acties voor veilig verkeerx

DEVENTER - De gewenste daling van het aantal verkeersslachtoffers in Deventer blijft uit. Om het tij te keren investeert de stad de komende jaren fors in acties die verkeersdeelnemers bewuster moeten maken van hun gedrag.Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor ruim 90.000 euro te investeren in verkeersveiligheidacties. Overigens zal het aandeel van de gemeente ‘slechts‘ 23.000 euro bedragen; de rest komt van de provincie Overijssel.Elk jaar gebeuren in Deventer een handvol ongelukken met fatale afloop en ongeveer 200 ongevallen met letsel. De feitelijke daling van het aantal incidenten blijft ruim achter bij de doelstelling om het aantal ongelukken in 2010 40 procent lager te laten zijn in 1986. Jongeren tussen de zestien en 25 jaar vormen de grootste risicogroep.MAATREGELEN‘Via allerlei fysieke maatregelen - 30 kilometer-zones, aanpassen kruispunten, ondertunneling van spoorwegen - investeren wij fors in verkeersveiligheid‘, zegt verkeerswethouder Gosse Hiemstra. ‘Maar we moeten ook verkeersdeelnemers beter bewust maken van eigen gedrag, vandaar deze investering in verkeersveiligheid.‘In het ‘Actieplan Verkeersveiligheid 2004‘, dat Hiemstra gisterochtend presenteerde, zoekt de gemeente nadrukkelijk de samenwerking met de politie en 3VO.Gezamenlijk houden zij acties die verkeersdeelnemers bewuster moeten maken op hun verkeersgedrag. De acties richten zich op verschillende leeftijdscategorieën: van fietsende kinderen en vakantiegangers met caravan tot senioren.Hiemstra: ‘In het verkeer vallen per jaar in Nederland 1000 slachtoffers. Dat is vijftig keer meer dan bij vuurwerkramp in Enschede. We moeten er heel hard aan werken om het aantal verkeersdoden terug te dringen. De aandacht voor verkeersveiligheid staat niet in verhouding tot de omvang van het probleem.‘

Bron:  De Stentor

Melder: Bunzzing

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram