Meer belasting autobezitters Zuid-Holland808x

Autobezitters in Zuid-Holland moeten vanaf volgend jaar een kwart meer aan provinciale belastingen betalen

De opcenten op de motorrijtuigenbelasting gaan omhoog met gemiddeld 34 euro per auto. De meerderheid van de Provinciale Staten heeft ingestemd met de begroting waarin die lastenverzwaring is opgenomen. De partijen verdedigen de stijging omdat de opbrengsten ten goede komen aan de bereikbaarheid van de provincie.

In het debat pleitte de PvdA voor maatregelen om het busvervoer in kleinere kernen te verbeteren. Automobilisten moeten worden verleid om met het openbaar vervoer te gaan, aldus de PvdA in Zuid-Holland.

Bron:  RTV Rijnmond

Melder: Maserati Teun

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram