Meer bezwaren tegen verkeersboetes

 

Dinsdag 27 augustus 2002 - DEN BOSCH - Het aantal bezwaarschriften tegen verkeersboetes stijgt in het arrondissement Den Bosch dit jaar naar verwachting met circa 19 procent naar de recordhoogte van 25.000. Ook Justitie in Breda verwacht uit te komen een record: 14.000 bezwaarschriften. Dat is een stijging van circa 8 procent ten opzichte van 2001.De forse stijging in het arrondissement Den Bosch (waar ook de regio Eindhoven onder valt) is volgens hoofdofficier van justitie R.-Craemer vooral een gevolg van de geïntensiveerde verkeerscontroles. Die leveren ook meer bekeuringen op. Alleen al in de politieregio Brabant-Noord werden vorig jaar 140.000 snelheidsbonnen uitgedeeld. In de politieregio West- en Midden-Brabant leverden snelheidscontroles 268.000 processen verbaal op. Ook daar zijn de verkeerscontroles de afgelopen jaren flink geïntensiveerd.Websites
De bedoeling van de geïntensiveerde controles is volgens Craemer het vergroten van de verkeersveiligheid. Volgens de Bossche hoofdofficier begint dat beleid ook al vruchten af te werpen. "Het aantal verkeersdoden in ons arrondissent was vorig jaar bij voorbeeld 104. Het jaar daarvoor waren dat er 128."
De bezwaarschriften die justitie in Den Bosch te verwerken krijgt komen voor zo'n 15 procent van websites die mensen aanmoedigen om standaard bezwaar te maken tegen een snelheidsbekeuring. Justitie in Breda zegt dat de invloed van dergelijke sites 'merkbaar' is, maar kan dat niet kwantificeren. "We registreren dat niet", aldus een woordvoerster. Een site als http://www.tehardgereden.nl dient tegen betaling van 3,50 euro een standaardbezwaarschrift in bij een snelheidsovertreding van niet meer dan 30 kilometer. Initiatiefnemer Ralph Jacobs uit Helmond wil daarmee bereiken dat de overheid ophoudt met het 'klieren van burgers die even de snelheidsmeter niet in de gaten hebben gehouden'.


Volgens hoofdofficier Craemer heeft justitie in Den Bosch zich tegen standaardbezwaarschriften gewapend door ook standaardreac--ties op te stellen. De standaardreactie vermeldt onder andere dat de bezwaarmaker geen inzage krijgt in de ijkrapporten van de meetapparatuur. "De Hoge Raad heeft al uitgemaakt dat dat niet hoeft." De bezwaarmaker krijgt ook de foto van de overtreding niet. Alleen als hij naar de kantonrechter stapt wordt de foto aan het dossier toegevoegd. Tenminste als daar de discussie over gaat. Verder vraagt justitie aan de betrokkene persoonlijk of de bezwaarmaker, de website, wel gemachtigd is. "Het is dus niet zo dat mensen zelf helemaal niets meer hoeven te doen. Ze krijgen zelf post van ons."Voorbereid
Hoofdofficier Craemer zegt dat de initiatiefnemers achter websites die het indienen van een bezwaarschrift stimuleren 'niets doen wat niet mag'. "Maar het zal ze ook niet lukken om het systeem te frustreren. We waren er natuurlijk ook al op voorbereid dat we meer bezwaarschriften zouden moeten gaan verwerken. En we laten de machines nu gewoon iets harder draaien." Van de ingediende bezwaarschriften wordt zo'n 10 procent door de officier van justitie gehonoreerd. Maar het grootste gedeelte daarvan is volgens Craemer afkomstig van leasemaatschappijen. "Dan gaat er een nieuwe bekeuring naar de bestuurder zelf."


De resterende bezwaarschriften die gehonoreerd worden hebben niet alleen betrekking op snelheidsovertredingen, maar ook op fout parkeren, rijden door rood licht en allerlei andere verkeersovertredingen. "Het is ook niet zo dat we niet serieus naar een bezwaar willen kijken. Natuurlijk wel. Er kan van alles mis gaan. Maar dan gaat het wel om het individuele geval. En eerlijk gezegd, in het geval van een snelheidsovertreding is daar meestal weinig tegenin te brengen."

 
 
Bron: Brabants Dagblad
 
  27-8-2002  


|

FlitsKaart