Meer controle op snelheid A16

 

Dinsdag 29 oktober 2002 - BREDA - Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) gaat de snelheidscontroles op de A16 uitbreiden met de inzet van onopvallende surveillancewagens en -motoren. "Sommige automobilisten zijn echt asociaal bezig. In plaats van 70 rijden ze 130 kilometer per uur. Dat willen we een halt toeroepen."Woordvoerder Frank van der Woude van Volgens het KLPD hebben steeds meer weggebruikers op de A16 lak aan de informatie op de ma-trixborden boven de snelweg, die aangeven of het verkeer 50, 70 of 90 kilometer per uur mag rijden. Er wordt langs de A16 druk gebouwd aan de HSL-spoor-lijn. De beperkte maximum-snelheid moet wegwerkers beschermen."Bij 90 kilometer zie je dat veel automobilisten toch gewoon 110 of 120 rijden. Wat gevaarlijke toestanden kan opleveren, zeker ook voor de wegwerkers. Het lijkt op een soort gewenning, de mensen weten inmiddels dat ze in een bouwput rijden. Maar dan nog, het wegbeeld verandert dagelijks. En onveilig rijden is ook een kwestie van normen en waarden, een bekende discussie."Volgens Van der Woude kan het goed zijn dat nogal wat weggebruikers denken dat het om adviessnelheden gaat. "Een misverstand, want het gaat toch echt om verplichte maximumsnelheden. De mensen zijn daar onvoldoende van doordrongen." Directe cijfers heeft hij niet paraat, maar het aantal kop-staart-botsingen op de A16 ter hoogte van Breda en Prinsenbeek neemt toe. Grote ongevallen met dodelijke afloop hebben zich volgens de KLPD'er in de afgelopen twee jaar niet voorgedaan: "En dat willen we zo houden. We gaan vooral ook controleren op het afstand houden. Daar schort het ook aan." Vanaf januari worden in eerste instantie twee onopvallende auto's ingezet, afkomstig uit het zogeheten Vros-team (Video-registratie onopvallende surveillance).De controles betreffen het traject Ridderkerk tot aan Hazeldonk. "Als het nodig is, kunnen we het aantal auto's nog uitbreiden tot vier of zes. We kunnen ook onopvallende motoren inzetten, die zijn ook uitgerust met apparatuur." Vooral in de videoapparatuur ziet Van der Woude een groot voordeel: "We kunnen de automobilist direct na de overtreding laten zien waar hij of zij de fout in is gegaan. Uit oogpunt van educatie levert dat heel goede resultaten op." De A16 is al een speerpunt voor controles. Momenteel rijdt de KLPD vooral met motoren: "Er is op sommige baanvlakken geen vluchtstrook, met de motor is het makkelijker manouvreren."

 
 
Bron: Brabants Dagblad
 
  30-10-2002  


|

FlitsKaart