Meer doden in Fries verkeer


Leeuwarden - Er zijn dit jaar meer doden in het verkeer in Friesland gevallen dan vorig jaar. Bij 41 ongevallen kwamen 43 mensen om het leven. Vorig jaar waren dat er 38 bij 35 ongevallen. De meeste slachtoffers (16) vielen in het derde kwartaal.De meeste verkeersdoden (21) vielen onder automobilisten. Van hen behoorde een derde deel tot de categorie jongeren (15-25 jaar). Een derde deel behoorde tot de categorie oudere verkeersdeelnemers (>65 jaar). Van de fietsende verkeersdeelnemers kwamen er dertien om het leven. Vijf van hen waren ouder dan 65 jaar en drie jonger dan 15 jaar.Daarnaast kwamen nog een motorrijder, vijf inzittenden, twee voetgangers en een bejaarde bestuurder van een scootmobiel om het leven. Van alle verkeersdeelnemers die dit jaar in het Friese verkeer om het leven kwamen waren er twaalf ouder dan 65 jaar, drie jonger dan 15 jaar. Tien slachtoffers zaten in de categorie 15-25 jaar, en eveneens tien waren tussen de 45 -65 jaar.

Bron:  Leeuwarder Courant

Melder: ErikV