Meer staandehoudingen na verkeersovertredingx

Het aantal verkeersboetes na een staandehoudingen is in 2003 met ruim 18% gestegen naar in totaal 1,36 miljoen. In totaal zijn in 2003 bijna 10,6 miljoen boetes uitgeschreven voor verkeersovertredingen die zijn opgenomen in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV). Het gaat hier om uiteenlopende overtredingen zoals overschrijding van de maximumsnelheid, rood licht, gordel en helm.
Klik hier voor het overzicht per regio.


Het merendeel van de acceptgiro’s die het Centraal Justitieel Incasso Bureau in Leeuwarden heeft verstuurd, heeft betrekking op het overtreden van de maximumsnelheid (7,6 miljoen). Meer dan de helft van de snelheidsovertreders (ruim 51%) wordt bekeurd voor te hard rijden binnen de bebouwde kom. De ongevalcijfers tonen aan dat deze wegen naast provinciale wegen buiten de bebouwde kom het meest gevaarlijk zijn. Ruim 26% van de boetes wordt uitgeschreven op het hoofdwegennet. Door het voeren van een consequent verkeershandhavingsbeleid wil het Bureau Verkeershandhaving OM (BVOM) het aantal verkeersslachtoffers terugbrengen, de doorstroming op de wegen bevorderen en invulling geven aan milieudoelstellingen zoals de vermindering van uitlaatgassen.


In 2003 zijn bijna 3 miljoen bekeuringen uitgeschreven voor overtredingen zoals rijden door rood licht en het niet dragen van gordel en helm. Het aantal mobiele controle-uren van de verkeershandhavingsteams in de 25 politieregio’s is toegenomen van 359.000 uur naar ruim 414.000 uur (een stijging van 15%). Deze stijging wordt mede veroorzaakt door de komst van de videovoertuigen in 2003.


Voor de zwaardere snelheidsovertredingen en voor handheld bellen heeft het CJIB in 2003 bijna 337.000 transacties verstuurd. Met deze financiële schikking kan de verdachte strafvervolging voorkomen. Ook voor het rijden onder invloed verstuurde het CJIB 12.488 transacties, 10% meer dan in 2002. Zeer zware alcoholovertreders en 'alcomobilisten' die herhaaldelijk in de fout gaan, krijgen overigens geen transactie. Deze zaken worden door het OM aan de rechter voorgelegd. Behalve een fikse boete of een gevangenisstraf kunnen deze mensen een ontzegging van de rijbevoegdheid krijgen opgelegd.Bron:  Bureau verkeershandhaving

Melder: Gijsbert

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram