Meer zaken binnen bij justitie in Friesland

 

LEEUWARDEN - Het aantal geregistreerde misdrijven en overtredingen dat justitie in Friesland behandelt, is het afgelopen jaar gestegen. Vooral het aantal overtredingen nam fors toe van 4763 in 2001 tot 7146 vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie (OM) in Leeuwarden.
Bij het OM in kwamen het afgelopen jaar 9311 misdrijven binnen. In 2001 waren dat er 8806.Het aantal geweldsmisdrijven nam met 133 toe naar 1404 zaken vorig jaar. ,,We zitten weer op het niveau van 2000", aldus persofficier van justitie Oebele Brouwer. In 2001 had de politie het zo druk met enkele grote onderzoeken, dat toen wat werk is blijven liggen en dat is volgens Brouwer nu weer op peil.
Het aantal misdrijven waarvan een minderjarige verdacht werd, daalde van 899 in 2001 tot 850 vorig jaar. Verdachten van ongeveer de helft van de misdrijven krijgen de dagvaarding al op het politiebureau uitgereikt. ,,Daarmee lopen we in Nederland voorop ", zegt Brouwer.Het aantal overtredingen dat bij justitie binnenkwam steeg in een jaar tijd met 2383 tot 7146. ,,Burgers zijn steeds minder van hun boetes te betalen'', aldus Brouwer. En als mensen hun transactie niet aan het Centraal Justitieel Incasso Bureau betalen, komt de zaak bij justitie.,,Of de burger heeft een andere houding gekregen , of de economische situatie brengt dit mee'', aldus de verklaring van de persofficier. Een deel van de stijging, minder dan 1000 zaken, is te wijten aan problemen met een nieuw computers systeem waar het CJIB in 2001 mee kampte.
Burgers tekenden het afgelopen jaar veel vaker beroep aan tegen verkeersboetes. Justitie behandelde het afgelopen jaar 3871 beroepschriften meer dan de 6801 in 2001.
Deze ,,enorme stijging'' is volgens Brouwer grotendeels veroorzaakt doordat op internet modelbezwaarschriften worden aangeboden aan burgers die het niet eens zijn met een bekeuring. De persofficier meldt dat deze 'standaardbezwaren 'vaak ongegrond of niet ontvankelijk worden verklaard.

 
 
Bron: Leeuwarder courant
 
  1-10-2003  


|

FlitsKaart