Merkteken maakt attent op onveilige weg

 
DEN HAAG,

Er komt een nieuw systeem voor het in kaart brengen van de veiligheid van het Nederlandse wegenstelsel. De ANWB gaat sterren toekennen aan typen wegen. Hoe meer sterren, hoe veiliger de weg.


In het nieuwe systeem bepalen niet de verkeersslachtoffers, maar de eigenschappen van de weg de veiligheid. Het gaat hierbij om het type kruising, bermbeveiliging en de toegestane snelheid.


De opzet van het systeem vertoont volgens de toeristenbond grote gelijkenissen met EuroNCAP waar sterren worden gegeven aan veilige voertuigen.


Voor de ontwikkeling van het sterrensysteem, Euro Road Assessment Programma (RAP), is het initiatief genomen door de Europese automobielclubs waaronder de ANWB.


Het onderzoek is de eerste nulmeting van het sterrensysteem voor wegen, dat op termijn de veiligheid van alle wegen in Europa in kaart moet brengen.Iedere weg krijgt een beoordeling volgens vaste criteria. De slechtste stukken asfalt krijgen één ster, de beste vier.


De provinciale wegen in Zuid-Holland zijn als proef het eerste beoordeeld. Ze scoren gemiddeld een voldoende. In Zuid-Holland ligt 751 kilometer provinciale weg. Van alle provinciale wegen krijgt 51 procent volgens het systeem drie sterren.
Toezeggingen

De ANWB gaat ervan uit dat EuroRAP de komende jaren een belangrijke rol zal gaan spelen in de communicatie over de veiligheid van wegen. De bond roept alle provincies op EuroRAP in te zetten om de veiligheid van de wegen in beeld te brengen.


Projectleider Ferry Smith denkt dat het ongeveer drie jaar zal duren voordat alle provinciale wegen in Nederland zijn beoordeeld. De snelwegen kunnen nog voor het eind van het jaar allemaal een kwalificatie hebben, dankzij toezeggingen van minister Peijs (Verkeer).


ANWBhoofddirecteur Guido van Woerkom wees op het succes van het sterrensysteem in Engeland. Daar werd in 2002 al een dergelijk systeem gestart. Destijds was 20 procent van de provinciale wegen in een bepaald gebied onveilig. Nu, in 2006, is dat percentage volgens Van Woerkom gedaald naar 8 procent.

 
 
Bron: De Telegraaf
 
  26-5-2006  


|

FlitsKaart