Milieudefensie vecht om 80 kilometerlimiet

 

AMSTERDAM - Milieudefensie wil dat minister Peijs van Verkeer automobilisten op wegen rond de grote steden nog maar 80 kilometer per uur laat rijden. Dat zou zorgen voor een schonere lucht, minder herrie en minder files. Omdat de minster het voorstel eerder van de hand wees, stonden de partijen dinsdag voor de rechtbank in Amsterdam tijdens een kort geding.Peijs wil op vier trajecten de maximumsnelheid verlagen. Volgens Milieudefensie is dat veel te weinig. Advocaat A. van den Biesen liet weten dat de luchtvervuiling in Nederland voor gemiddeld 18.000 voortijdige sterfgevallen per jaar zorgt. Bovendien zou het wonen bij een snelweg een tweemaal zo grote kans geven op sterfte door hart- en luchtwegaandoeningen. " Het verlagen van de snelheid zal een substantiële bijdrage leven aan de verbetering van de luchtkwaliteit."Advocaat J. Geerdink gaf tijdens de zitting aan dat de minister ook al veel doet om de luchtkwaliteit te verbeteren. Volgens haar is het de vraag of de vervuiling wel alleen van de auto's afkomt, "denk ook aan de industrie die daartoe bijdraagt". Bovendien zou het verlagen van de snelheid niet het enige middel zijn. "Roetfilters hebben veel meer effect. Ook stimuleren van schoner vervoer helpt."Het verlagen van de maximumsnelheid is trouwens op korte termijn niet zo makkelijk, merkte zij op. "Er moeten matrixborden komen. Het Openbaar Ministerie zal maatregelen moeten treffen om te controleren of de regels wel worden nageleefd, en ga zo maar door."Maar nog belangrijker is volgens haar in deze zaak dat Milieudefensie helemaal niet belanghebbende is. "Het bezwaarschrift van Milieudefensie heeft de minster daarom eerder dan ook niet-ontvankelijk verklaard", zei ze.Van den Biesen sprak dit tegen. "Milieudefensie heeft bij de Afdeling bestuursrechtspraak alleen al vanaf het jaar 2002 65 verschillende bestuursrechtelijke procedures aanhangig gemaakt op het gebied van milieu. Daarbij is zij in alle gevallen ontvankelijk verklaard." De uitspraak is op 11 oktober.

 
 
Bron: Telegraaf
 
  27-9-2005  


|

FlitsKaart