Miljoenen extra voor mobiliteit

 

De provincie Zuid-Holland zet de komende vier jaar zwaar in op mobiliteit. De nieuwe coalitie van PvdA, CDA en VVD in het Haagse provinciehuis wil de verkeersproblemen aanpakken door de komende vier jaar 300 miljoen euro extra te investeren. Van een deel daarvan profiteren automobilisten, van een ander deel gebruikers van het openbaar vervoer.Rotterdam - In het coalitieakkoord dat vanochtend is gepresenteerd, concluderen de drie partijen dat de provincie dichtslibt. ,,Het wegennet is zwaar belast, treinen en bussen in de spitsuren zijn overvol, met als gevolg een afnemende bereikbaarheid, vooral in de stedelijke gebieden.'' Grijpt de overheid niet in, dan kachelt de provincie economisch snel achteruit. ,,Mobiliteit en bereikbaarheid zijn cruciaal voor de ontwikkeling van Zuid-Holland als motor van de Nederlandse economie,'' schrijven de partijen.PvdA, CDA en VVD willen daarom, samen met het rijk, flink investeren in het bestaande openbaar vervoersnet en in het wegennet (A 4, A 12, A 13/A 16, en A 20). Ook willen ze een snelle aanleg van de ontbrekende schakels in het wegennet. Daarbij gaat het ondermeer om de omstreden verlenging van de A 4 tussen Delft en Schiedam, de aanpak van de Zuidwestelijke Randweg bij Gouda en het knooppunt Westerlee aan het eind van rijksweg 20. Ook wil de coalitie een complete vernieuwing van de verzakte en gevaarlijke N 210 tussen Krimpen aan den IJssel en Schoonhoven. Die weg wordt de komende jaren volledig vernieuwd voor een bedrag van maar liefst 100 miljoen euro.Opmerkelijk genoeg is de coalitie ook bereid tot een proef met gratis openbaar vervoer. Waar en wanneer dat experiment plaatsvindt, is niet duidelijk. Voorlopig zetten de drie partijen in op de ombouw van het huidige net van stoptreinen tot een ov-netwerk met hogere frequentie, de zogenoemde 'stedenbaan'. Ook willen de drie een verdubbeling en een ondertunneling van het spoor in het stedelijk gebied bij Delft. Nieuwe verbindingen als de Randstadrail moeten - naast de extra inzet van interliners en snelbussen - het openbaar vervoer aantrekkelijker maken.De extra kosten voor infrastructuur worden voor een deel opgehoest door de automobilist zelf. Door een verhoging van de provinciale opcenten zal die meer motorrijtuigenbelasting betalen. Volgens een woordvoerder gaat dat echter om niet meer dan 'enkele euro\'s per jaar'.In het coalitieakkoord is ook veel aandacht voor de balans tussen groene en bebouwde gebieden. De coalitie wil ruimte opofferen voor nieuwe bedrijvigheid in de noordoostrand van de Hoeksche Waard, in de driehoek
Rotterdam- Gouda-Zoetermeer, de polder Schieveen en de Oostvlietpolder.

 
 
Bron: Rotterdams Dagblad
 
  28-4-2003  


|

FlitsKaart