Minder ongevallen bij verlichting overdagx

Veel verkeersongevallen worden veroorzaakt doordat de betrokkenen elkaar te laat of helemaal niet zien. In sommige landen moet je daarom overdag verlichting voeren. De Europese Unie en de automobielindustrie hebben afgesproken dat bij nieuwe voertuigen de verlichting automatisch aan gaat. Uit een rapport van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) blijkt nu dat verlichting overdag alleen gunstig effect heeft bij ongevallen met meer dan één verkeersdeelnemer. Het aantal verkeersslachtoffers kan dan met twintig procent afnemen.
Terugverdiend
Dit effect kan in Nederland lager zijn omdat steeds meer bestuurders overdag hun licht aanzetten. Weliswaar slijten de lampen sneller, verbruik je meer brandstof en leidt dat tot hogere uitstoot van schadelijke stoffen; maar die kosten worden ruimschoots terugverdiend door de daling van het aantal ongevallen. Per saldo is van verlichting overdag dus een positief effect te verwachten. Of dit genoeg aanleiding is om het in Nederland verplicht te stellen, is aan de minister van Verkeer en Waterstaat.

Bron:  CBR

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram


Commentaar Flitsservice:


 

De laatste paar jaren zie je een toegenomen vrijwillig gebruik van de verlichting overdag. Het SWOV stelt dat dit een gevolg heeft op het aantal doden in het verkeer. De overheid zal echter roepen dat het de radarcontroles zijn die het aantal doden omlaag heeft gebracht. Belachelijk dat deze maatregel nog steeds niet is in ingevoerd in Nederland, terwijl in een "arm voormalig Oostblokland", zoals Polen, deze maatregel al heel lang van kracht is. Gedurende de wintermaanden moet men daar verplicht het licht aan hebben en is het handsfree bellen lang gelden al verplicht gesteld. In Nederland is men druk bezig om de radardetector te verbieden. Het is maar waar je je prioriteiten legt.