'Minder verkeersdoden door intelligente auto's'

 

TNO verwacht in 2020 jaarlijks 200 verkeersdoden minder in Nederland door nieuwe technologische toepassingen in voertuigen en wegen. Dat heeft het onderzoeksinstituut dinsdag bekendgemaakt.

TNO heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de effecten van slimme systemen in voertuigen en infrastructuur. Het instituut heeft onder meer een systeem ontwikkeld dat bestuurders helpt veilig te rijden in een drukke verkeerssituatie.

In deze ’Integrated Full-Range Speed Assistant’ (IRSA) wordt gebruik gemaakt van sensoren die informatie geven over de omgeving van het voertuig. Ook kan het systeem met andere voertuigen communiceren.

Testen

Uit testen met de IRSA bleek onder meer dat bij het naderen van een file de verkeersvertraging met 20 tot 30 procent afneemt en er sprake is van een verbeterde verkeersveiligheid. Ook stoten auto’s minder gassen uit.


Officieel persbericht TNO: 200 doden minder door intelligente voertuigen en wegen


27 maart 2007 - In 2020 verwacht TNO dat in Nederland op jaarbasis zo'n 200 verkeersdoden te voorkomen zijn door technologische ontwikkelingen in intelligente voertuigen en wegen. Tevens dragen deze ontwikkelingen in belangrijke mate bij aan de maatschappelijke uitdagingen voor minder files, schonere mobiliteit en meer comfort voor de weggebruiker. TNO heeft de afgelopen jaren onderzoek verricht naar de effecten van slimme systemen in voertuigen en voor wegbeheer. Een aantal van de nieuwste TNO-vindingen zal op 28 maart worden toegelicht en gedemonstreerd op een symposium in Eindhoven.

TNO heeft een 'Integrated Full-Range Speed Assistant' (IRSA) ontwikkeld, een nieuw systeem dat bestuurders helpt veilig te rijden in druk verkeer. Hierbij maken systemen gebruik van informatie over de omgeving van het voertuig door sensoren en door communicatie met andere voertuigen of met de infrastructuur. Het 'IRSA'-systeem is onder verschillende omstandigheden uitgebreid getest in een laboratoriumomgeving en op de weg. In één van de onderzochte scenario's, het naderen van een file, neemt de verkeersvertraging met 20 tot 30 procent af en is er sprake van een verbeterde verkeersveiligheid en lagere emissies. Omdat de verkeerssituatie ook rustiger wordt, zal een dergelijk systeem ook comfortabeler zijn voor de bestuurder.
Managen van verkeersstromen

Een ander concept dat TNO ontwikkeld heeft, is de zogenaamde 'Netwerkmanager'. Dit is een integraal concept voor het pro-actief managen van verkeersstromen. Een slim algoritme (de 'Hypothesemanager') bepaalt de verwachte verkeerstoestand op basis van actuele en historische verkeersgegevens, maar ook andere factoren zoals het weer en de invloed van speciale evenementen. Vervolgens worden diverse verkeersmaatregelen en hun onderlinge samenhang automatisch geoptimaliseerd. Het resultaat is betrouwbaardere prognoses en continu op elkaar afgestemde verkeersmaatregelen. Dit laatste levert een efficiënter werkproces op voor de wegbeheerder. Een laatste onderdeel van de 'Netwerkmanager' is de interactie tussen de infrastructuur en het voertuig. De bestuurder ontvangt in het voertuig de informatie van de verkeersmaatregelen.

 
 
Bron: NU.nl
 
  27-3-2007  


|

FlitsKaart