Minder verkeersovertredingen Nieuwe Boteringestraat na intensieve controles politie490x

Sinds de politie op 14 maart 2007 in de Nieuwe Boteringestraat in Groningen is gestart met extra verkeerscontroles, is het aantal overtredingen van de maximumsnelheid daar gedaald van 25 naar 19 procent. Dat blijkt uit een eerste evaluatie die de politie hield na zes weken dagelijks controleren.

In het kader van de pilot Subjectieve Verkeersonveiligheid van de politie werden in die periode 22646 voertuigen gecontroleerd. 673 bestuurders kregen een boete voor een snelheidsovertreding. Daarnaast werden 28 bekeuringen uitgedeeld voor het niet dragen van een autogordel en 11 voor het niet dragen van een helm. Uit reacties van omwonenden en bestuurders die zijn staande gehouden blijkt dat bewoners tevreden met de inspanningen van de politie. De politie zet de controles de komende zes weken voort.

De verkeerscontroles in de Nieuwe Boteringestraat zijn een antwoord op een jarenlange reeks klachten van bewoners over verkeersonveilige situaties en te hoge rijsnelheden in de straat. De vele klachten waren voor de gemeente Groningen en politie aanleiding om er een project te starten en nader onderzoek te doen naar de verkeersonveiligheid op de route. In januari van dit jaar heeft de gemeente Groningen daarom metingen laten verrichten naar de verkeersdrukte en snelheden van het verkeer. Toen overschreed 25 procent van de bestuurders de snelheidslimiet van 30 kilometer per uur (meting op 37 km per uur). 85 procent van de bestuurders reed langzamer dan 41 kilometer per uur. Om het aantal overtreders van de limiet omlaag te brengen naar 10 procent en het aantal klachten te verminderen is de politie op 14 maart begonnen met dagelijkse controles in de Nieuwe Boteringestraat. Tijdens de eerste tussenevaluatie na zes weken blijkt uit metingen dat het overtredingspercentage is gedaald naar 19 procent. De gemiddelde snelheid van het verkeer is (op werkdagen) niet gedaald en op weekenddagen is de gemiddelde snelheid van het verkeer iets gestegen (van 28 naar 30 kilometer per uur). Vijfentachtig procent van het verkeer reed langzamer dan 38 kilometer per uur.

Enquête
Voorafgaand aan de controles heeft de gemeente Groningen in de Hortusbuurt een enquête gehouden om de onveiligheidsgevoelens van de bewoners precies in kaart te brengen. Daaruit bleek 46 procent van de mensen die gereageerd hebben het verkeer in de Nieuwe Boteringestraat als (zeer) onveilig te ervaren en 74 procent dagelijks of wekelijks onveilige situaties te ervaren. 82 procent vond dat de automobilisten de boosdoeners zijn qua onveiligheidsgevoelens. 87 procent zei dat er dagelijks te hard gereden wordt en 68 procent vond dat de straat uitnodigt tot harder rijden dan 30 km/u. Ook vond men de Nieuwe Boteringestraat onoverzichtelijk en kenden veel mensen de 30 km-limiet niet. Om te weten wat de effecten van de politiecontroles zijn op de veiligheidsgevoelens van de bewoners worden deze een half jaar na de start opnieuw in kaart gebracht. Uit eerste waarnemingen van de politie tijdens de controles blijkt dat bewoners erg tevreden zijn over de inspanningen die de politie nu gepleegd heeft.

Pilot Subjectieve Verkeersonveiligheid
De pilot Subjectieve verkeersonveiligheid is bedoeld om verkeerscontroles uit te voeren in gebieden waar weggebruikers en bewoners zich onveilig voelen, maar waar de onveiligheid niet direct blijkt uit de ongevallencijfers. Het gaat vooral om situaties binnen de bebouwde kom en daarin vooral om 30 km-zones en gebieden rondom scholen. De politie werkt in de pilot nauw samen met gemeenten, die als wegbeheerder de taak hebben om te zorgen voor een duidelijke inrichting van 30 km-zones. Dat betekent niet alleen maximum snelheidborden plaatsen, maar ook de weg bijpassend inrichten. Een duidelijke inrichting zorgt ervoor dat de verkeersovertredingen afnemen. Bovendien kan de politie alleen handhaven in gebieden die herkenbaar als 30 km-zone zijn
ingericht.

Bron:  Politie.nl

Melder: Opa TRP

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram