Minder verkeersslachtoffers in 2005 (Twente)

 

TWENTE – Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in dertig-kilometerzones in Overijssel is verdubbeld van drie slachtoffers in 2004 naar zeven in 2005.Dit blijkt uit onderzoek van het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Overijssel (ROVO). Het totale aantal verkeersslachtoffers in 2005 is gedaald.


Het ROVO constateert voorzichtig dat er sprake is van een schijnveiligheid daar waar het gaat om dertig-kilometergebieden.‘Dit is een constatering van een afstand. Op zich is een gebied een dertig-kilometerzone, maar het is niet zo ingericht. Er wordt geen dertig gereden’, aldus Marco Wigbers, verkeersveiligheidsadviseur bij het ROVO. Door het ontbreken van drempels of verkeershavens worden bestuurders in het gebied niet extra gedwongen om zich aan de snelheid te houden. ‘Je ziet alleen een bord staan, maar daar houdt het vaak mee op.’
Volgens Wigbers hebben gemeenten vaak gekozen voor een sobere inrichting van de verkeersgebieden. Er worden minimale maatregelen genomen. Hij benadrukt dat er niet voor niets gekozen wordt voor een snelheid van dertig kilometer in verblijfsgebieden. ‘De kans dat een slachtoffer een aanrijding overleeft is groter. Als er vijftig wordt gereden, zijn de consequenties van het ongeval ook groter.’


Opvallend zijn de cijfers van Enschede. In totaal zijn daar twintig gewonden gevallen bij ongelukken in de dertig- kilometergebieden. In de overige gemeenten bleef het aantal gewonden onder de tien. Een harde verklaring heeft Wigbers hier niet voor. ‘Enschede is de grootste gemeente. Het zou ook kunnen dat Enschede de meeste dertig-kilometerzones heeft.’ Het ROVO gaat hier verder onderzoek naar doen.


Enschede zelf vindt haar gemeente ‘zeer verkeersveilig en verkeersvriendelijk’, volgens woordvoerder Ben van Heijningen. Hij benadrukt niet onder de indruk te zijn van het ROVO-onderzoek. ‘De getallen zeggen niet zoveel.’ Ook hij gaat in op het feit dat Enschede verhoudingsgewijs een grotere gemeente is. ‘We hebben nadrukkelijk een centrumfunctie en krijgen daarom ook veel bezoek.’ De gemeente heeft zelf ook onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid.Woordvoerder Van Heijningen van de gemeente Enschede vertelt: ‘Uit onze eigen gegevens tot 2004 komt het beeld naar voren dat wij een zeer verkeersveilige stad zijn. Ik zou zelfs wel durven zeggen dat 90 tot 95 procent van onze dertig kilometerzones perfect zijn.’


Wel weet de gemeente Enschede van enkele knelpunten. ‘We verwachten dat die verantwoordelijk zijn voor de ongevallen.’ Welke delen van de stad dat zijn, noemt de woordvoerder liever niet. ‘Straks is het een punt dat niet is meegenomen in de studie van het ROVO.’


Opvallend is dat het totale aantal verkeersslachtoffers in Twente is gedaald. Vielen er in 2004 nog 38 doden en 506 gewonden, een jaar later zijn dit 33 doden en 488 gewonden. Twente wijkt in dat opzicht niet af van de rest van Nederland. Ook hier is een daling van het aantal slachtoffers te zien. Vielen er in 2004 nog 881 doden en 9487 gewonden, in 2005 waren dit 817 doden en 9401 gewonden. Het ROVO is begrijpelijkerwijze blij met deze gegevens. Wigbers: ‘Elk slachtoffer dat bespaard blijft is winst.’


Uit onderzoek van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, waar het ROVO het cijfermateriaal vandaan haalde voor haar onderzoek, blijkt dat het grootste aantal slachtoffers viel onder jongeren tussen de 16 en de 24 jaar en onder ouderen boven de zestig. ‘Jongeren en verkeer is altijd een lastige combinatie. Ze schatten de risico’s te laag in en het is vooral een gedragskwestie’, stelt Wigbers. ‘Voor ouderen zijn de gevolgen van een ongeluk vaak ernstiger. Ook speelt het mee dat ouderen vaak nog op hogere leeftijd mobiel zijn.’


In het najaar komt het ROVO met de jaarlijkse ‘Black Spot’- lijst, een lijst met daarop de top tien van gevaarlijke locaties in Overijssel over het afgelopen jaar. In 2004 stond de kruising Deurningerstraat/Oldenzaalsestraat in Hengelo voorop.


 
 
Bron: Dagblad Twente Vandaag (Twentenieuws)
 
  19-5-2006  


|

FlitsKaart