Minister verwacht start van aanleg A4 in 2006

 

DEN HAAG | Minister De Boer van Verkeer en Waterstaat gaat er van uit dat in 2006 begonnen wordt met de aanleg van de A4 Midden-Delfland. De bewindsman zei dit gisteren in de Tweede Kamer tijdens een overleg over de infrastructurele projecten in het land.De Boer bevestigde dat overleg met de regio's Haaglanden en Rijnmond en de provincie Zuid-Holland ertoe heeft geleid, dat er meer geld beschikbaar is voor de aanleg van het ontbrekende stuk rijksweg door Midden-Delfland. Zuid-Holland heeft namelijk als enige regio gebruik gemaakt van de mogelijkheid om binnen bestaande projecten te schuiven met geld. Uitkomst daarvan was dat er 140 miljoen euro extra beschikbaar is voor de A4. Dat geld werd weggehaald van het een nieuwe aansluiting van de A16 op de A13 bij Rotterdam en het Trekvliettrace, een nieuwe weg tussen het Haagse centrum en verkeersknooppunt Ypenburg. De realisering van die projecten is op de lange baan geschoven. Het extra bedrag dat hierdoor beschikbaar komt, komt bij de 118 miljoen euro die minister De Boer al op zijn begroting had gereserveerd voor de A4. "Maar dat is nog niet genoeg", zei de minister. "Ik doe dan ook een beroep op het bedrijfsleven om ook in de weg te investeren."
Volgens de bewindsman kan nog voor het eind van het jaar worden begonnen met de milieueffectrapportage voor de A4. Het gaat dan om het aangepaste ontwerp dat milieugedeputeerde Norder van Zuid-Holland heeft gemaakt. Op uitdrukkelijke wens van de Tweede Kamer wordt ook het alternatief van een verbreding van de Veilingroute (Den Haag West-Naaldwijk) onderzocht. LPF-Kamerlid Alblas hield een vurig pleidooi voor dit alternatief, dat volgens hem het doortrekken van de A4 overbodig maakt.

 
 
Bron: Haagsche Courant
 
  12-10-2002  


|

FlitsKaart