Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 

Eurlings heeft de resterende miljarden gevonden die nodig zijn om 4,5 miljard in het spoor te investeren. Het grootste deel, ruim 2 miljard euro, zal de komende jaren door NS worden betaald via een superdividend. Het geld gaat rechtstreeks naar Prorail.

Voor Eurlings zal het komende jaar vooral in het teken staan van de invoering van de kilometerheffing die tussen 2012 en 2018 wordt ingevoerd. Er is nieuwe wetgeving nodig om de autobelastingen te vervangen door een nieuw kilometertarief. De minister verwacht de Wet Kilometerprijs dit najaar voor advies bij de Raad van State te kunnen indienen en begin 2009 bij de Tweede Kamer. De minister verwacht ook aanbesteding van de kastjes in de auto en de aanbesteding van gehele ict-infrastructuur voor het rekeningrijden in 2009 af te ronden.

Eurlings bezuinigt de komende twee jaar op het onderhoud van de snelwegen om de problemen met stalen bruggen te ondervangen. Eerder was al bekend dat daar 500 miljoen euro voor nodig is.

In 2009 zal besloten worden hoe de Afsluitdijk zal worden gerenoveerd. Het maakt onderdeel uit van de projecten voor verbetering van de waterkeringen waarvoor in deze kabinetsperiode 1,7 miljard euro is opzijgezet.

Minister Eurlings zal komend jaar met een luchtvaartnota komen over de toekomst van met name Schiphol. Hij zal zich daarbij onder meer baseren op het zogeheten Aldersoverleg waarin diverse betrokkenen bij Schiphol tot een compromis proberen te komen. Dit overleg zal naar verwachting begin van de herfst met aanbevelingen komen.

Eurlings houdt de mogelijkheid van een tweede baan, parallel aan de Kaagbaan, expliciet open als manier om Schiphol uit te breiden. De provincie Noord-Holland besloot eerder dit jaar om geen ruimte meer te reserveren voor de aanleg van de zogenoemde parallelle Kaagbaan. De provincie wilde dat alleen doen onder de voorwaarde dat een andere baan, de zogenoemde Aalsmeerbaan, zal sluiten. De gemeente Haarlemmermeer keerde zich eerder al tegen een parallelle Kaagbaan. Die baan zou tot „onaanvaardbare geluidhinder” van omwonenden leiden.

 
 
Bron: NRC
 
  13-9-2008  


|

FlitsKaart