Ministerraad: aantal zware verkeersovertredingen geschraptx

Belgie - Vanaf 1 maart worden een aantal zware verkeersovertredingen opnieuw een gewone overtreding. Het gaat om fietsen zonder verlichting, foutief parkeren zonder bijzondere hinder of gevaar en het niet aan boord hebben van de boorddocumenten. Zo is zondagvoormiddag beslist op de tweede dag van de bijzondere ministerraad."Een aantal pesterijen is geschrapt, maar de snelheidscontroles zullen nog opgevoerd worden", aldus premier Verhofstadt en mobiliteitsminister Anciaux. Verhofstadt benadrukte dat uit gegevens van de politiediensten en de verzekeringsmaatschappijen blijkt, dat het aantal ongevallen en verkeersovertredingen sinds de aankondiging van de nieuwe verkeerswet is gedaald.In september 2005 komt er een grondige evaluatie van de wet, maar intussen werden toch reeds een aantal bijsturingen gedaan. Deze gaan met terugwerkende kracht in op 1 maart, zo verduidelijkte Bert Anciaux. Rijden met een fiets zonder verlichting wanneer het gebruik van lichten verplicht was, wordt opnieuw een gewone overtreding.Bij herhaling binnen drie jaar wordt de overtreding bestraft als een zware overtreding van de eerste graad. Ook het ontbreken van de boordpapieren in het voertuig en een aantal parkeerovertredingen die geen bijzondere hinder inhouden worden opnieuw een gewone overtreding.

Bron:  Skynet.be

Melder: Tomsworld

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram


Commentaar Flitsservice:


 

Het feit dat ze de lichtere overtredingen pesterij noemen geeft al aan hoe er over deze overtredingen worden gedacht. Wat wel jammer is dat de Belgen het aantal snelheidscontroles wederom willen gaan opvoeren.