Mislukken 80 km-zone schuld automobilisten

 

De 80 kilometerzones op de snelwegen rond de grote steden zijn grotendeels mislukt door het rijgedrag van automobilisten.

De 80 kilometerzone op de ring van Rotterdam bij Overschie leidde tot meer files.

Zij maken onvoldoende gebruik van de linkerrijstrook en veroorzaken files door tijdens het invoegen te veel te remmen. Rijkswaterstaat had deze problemen kunnen voorkomen.

Dat was mogelijk geweest door bestuurders beter over alle rijbanen van de snelweg te verdelen door middel van duidelijker borden en strepen. Ook had een goede voorlichtingscampagne automobilisten kunnen voorbereiden op de valkuilen.

Dat concludeert verkeerskundige Hilke Harms van adviesbureau Witteveen en Bos. Ze deed minutieus onderzoek naar het weggedrag van automobilisten in de vijf zones waar permanente trajectcontrole is. Harms presenteert de uitkomsten binnenkort op een toonaangevend congres over verkeersmanagement. De camerabeelden en computerdata van Rijkswaterstaat laten duidelijk zien waar de pijn zit.

,,Mensen blijven rechts rijden omdat ze niet sneller kunnen dan het andere verkeer en zich aan de verkeersregels willen houden. Die schrijven immers voor dat je zoveel mogelijk rechts moet houden,’’ vertelt Harms. ,,Daarnaast zie je dat invoegen een probleem wordt wanneer de snelheidsverschillen klein zijn. Automobilisten proberen zo vroeg mogelijk van baan te wisselen en wanneer dat niet lukt, nemen ze gas terug. Daardoor gaan mensen achter hen weer remmen en ontstaan files.’’

Uit de data blijkt dat de problemen nog erger worden doordat bestuurders relatief veel afstand houden. Daardoor zijn files langer en duurt het ook langer voor ze oplossen. Alles bij elkaar kunnen de wegen door de ‘rijfouten’ veel minder verkeer aan dan voor de ombouw tot 80 kilometerzone. Het ministerie concludeerde vorig jaar dat de zones alleen op de A10 bij Amsterdam-West echt een succes zijn. Daar staan minder files en is de lucht schoner geworden. Daarentegen staan vooral bij Den Haag veel langere files.

Verkeersminister Camiel Eurlings (CDA) wil automobilisten die de stad uitrijden, daarom weer 100 kilometer per uur laten rijden, maar het duurt circa twee jaar voordat alle procedures daarvoor zijn doorlopen.

Hilke Harms suggereert dat Rijkswaterstaat zorgvuldiger zou moeten kijken waar 80 kilometergebieden worden ingevoerd.

80-kilometerzone bij Utrecht blijft

UTRECHT - De 80-kilometerzones op snelwegen rond Utrecht en andere plaatsen blijven. De trajecten waar auto's maximaal tachtig kilometer per uur mogen rijden leveren namelijk minder luchtvervuiling op.

Op de zones is veel kritiek omdat het verkeer er niet goed doorstroomt en ze vaak files in de hand werken.

Rijkswaterstaat zoekt naar maatregelen om het rijgedrag van de automobilist op een 80-kilometerzone te verbeteren. Minder remmen en niet van rijbaan wisselen kan volgens RWS helpen om de files te bestrijden.

 
 
Bron: AD.nl
 
  3-12-2007  


|

FlitsKaart