Mooie beelden en voorbeeldje van overheidspropaganda

 

Vanuit onze Engelse collega's kregen wij onderstaande link naar een reportage van de BBC. Vol trots meldt de reporter over de "Crackdown on speeding" en dat meer liefst 33% van alle doden door "speeding" komt.

Deze meneer heeft deze cijfers vanuit de lokale politie voorgeschoteld gekregen om het geflits te rechtvaardigen. In Engeland zijn ze wat snelheidscontroles betreft nog verder doorgeschoten dan in Nederland.
Als deze reporter wat meer zijn huiswerk zou hebben gedaan, dan zou hij achterhaald hebben waar deze 33% nou vandaan komt, namelijk een onderzoek van Aarts & Van Schagen uit 2006. En wat staat daar dan? "It is generally assumed that about a third of fatal crashes is (partly) caused by excessive or inappropriate speed".

Los van het feit dat het slechts om een veronderstelling gaat, is de definitie van "excessive or inppropriate speed" iets totaal anders dan harder dan een maximum snelheid. Bijvoorbeeld, op rotondes buiten de bebouwde kom mag je 80 km/u. Echter, als je daadwerkelijk een rotonde met 80 km/u probeert te nemen, dan zal je verongelukken. "Excessive or inappropriate speed" dus. Deze reporter tuint er wederom in, de Koos Spee van Engeland wrijft in zijn handen en het publiek zal het geloven.

Let u ook even op de ongevallen van mensen die schrikken!

De link:

 
 
Bron: Flitsservice.nl
 
  21-4-2008  


|

FlitsKaart