Na de bon de ongevallentabel bezienx

ARNHEM - De politie schrijft meer verkeersbonnen uit dan ooit tevoren. Om de 'gedupeerden' op het hart te drukken waarom dat nodig is, wordt de Arnhemse snelheidsduivel binnenkort om de oren geslagen met ongevallentabellen op internet.'Bij snelheidscontroles door het verkeershandhavingsteam van de politie in Arnhem zijn afgelopen donderdag in totaal 150 overtreders bekeurd.'Een politiebericht. Zoals ze bijna elke dag in de krant staan. Het lijkt wel of er aan de lopende band bekeuringen voor verkeersovertredingen worden uitgeschreven, en dat klopt ook: in 2000 waren het er in de politieregio Gelderland-Midden ruim 178.000, in 2001 bijna 221.000. Nu al staat vast dat er dit jaar een nieuw record wordt gevestigd."We doen veel aan GRASH", zegt de Gelderse korpschef Kees Bakker. GRASH is een fraai staaltje politiejargon en staat voor gordel, rood licht, alcohol, snelheid en helm. "We houden al die controles niet, zoals je mensen wel eens hoort roepen, om geld te verdienen. We krijgen van die bonnen geen cent te zien, dat gaat naar de staat. We doen het alleen omdat de statistieken aangeven dat het aantal verkeersdoden en -gewonden gestaag afneemt. Dat komt natuurlijk doordat wij zo vervelend controleren."Ter vergelijking: het aantal mensen dat in deze regio met verwondingen in het ziekenhuis kwam te liggen, daalde van 597 in '99 tot een geprognotiseerde 440 dit jaar. Het aantal doden op de weg liep terug van 40 naar ongeveer 25.De cijfers liegen niet, stelt Bakker. Maar zijn probleem is: hoe maak je dat de 'gedupeerden' van de bonnenregen duidelijk? "Belangrijk is om de link tussen de bekeuringen en de noodzaak van de controles te leggen."Daar wordt aan gewerkt. Het district Gelderland-Midden heeft geld gekregen om, volgens Bakker als eerste in Nederland, elke bon voortaan te voorzien van een code. "Met die code kunnen mensen dan op internet de ongevalstatistieken zien van het wegvak waar zij geflitst zijn."Dat moet mensen duidelijk maken dat de politie niet voor niets zoveel bekeurt, stelt de politiechef. Of betrapte snelheidsduivels daadwerkelijk de digitale snelweg op scheuren om daar naar dodenaantallen en ongevallentabellen te kijken, moet natuurlijk worden bezien. Maar Bakker heeft goede hoop."Het is in Nederland nog steeds zo dat de kranten er vol van staan als er ergens een moord is gepleegd. Maar dat er jaarlijks honderden mensen in het verkeer omkomen, vinden we kennelijk heel normaal. Dat begrijp ik niet." Wanneer de bon met internetcode zijn debuut beleeft, is nog niet bekend.

Bron:  Gelderlander

Melder: Rob (itdanger)

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram


Commentaar Flitsservice:


 

De politie voelt de behoefte om haar disproportionele handhavingswerk op snelheid te rechtvaardigen tegen de morrende burgerij. GRASH staat makkelijker bekend als HelmGRAS. Er is geen causaal verband tussen veel snelheidsboetes en weinig ongevallen. Dat wordt wel geroepen maar op de A16 is een lagere snelheid en zijn er meer kop-staart botsingen. En op elke 80-weg waar er eentje 75 km/u rijdt, vervijfvoudigt het aantal inhaalmanoeuvres. Snelheid is een kenmerk van mobiliteit en niet van onveiligheid. Nederland heeft juist dankzij een hoge verkeersafwikkeling via de snelwegen een toppositie van weinig verkeersslachtoffers. Slechts een zeer afwijkend hogere snelheid wordt buiten de snelweg juridisch als primaire ongevalsoorzaak aangemerkt (Patrick Kluivert). De politie probeert zowel in jaren van een oplopende als gunstige statistiek de noodzaak en het nut van haar snelheidscontroles hier aan te verbinden. De positie van Nederland als dichtbevolkste en tevens verkeersveiligste land van de wereld is volgens de budgetzoekers echter iets waar we zwaar ontevreden mee moeten zijn.Wie offert zich op om op alle wegen daar een bon te halen?
Wij zijn reuze benieuwd naar die cijfers die zij publiceren.