Naar schatting 70.000 radardetectoren in omloopx

Sinds 1 januari is de radardetector verboden. Ondanks de hoge boete van €250 en de inbeslagname van de apparatuur zijn er nog altijd veel mensen met een radardetector in de auto. Tijdens een deze maand uitgevoerde meting in 16 politieregio's is gebleken dat bijna een op de honderd automobilisten het verboden apparaat in de auto heeft. Bij de meer dan 14.000 gecontroleerde voertuigen zijn 120 radardetectoren geconstateerd. In totaal rijden er in Nederland ongeveer 8 miljoen auto’s, dus naar schatting zijn er bijna 70.000 van dergelijke apparaten in omloop.Harder rijden

Op basis van buitenlandse onderzoeksresultaten die zijn verzameld door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt, dat bezitters van radardetectoren harder rijden in vergelijking met automobilisten zonder radardetector. Bekend is dat door een hogere snelheid de kans op een ongeval toeneemt en dat bovendien de ernst van een ongeval bij hogere snelheden aanzienlijk is.Afname verwacht

Sinds twee maanden maakt de politie tijdens reguliere controles gebruik van een radardetector-detector. Dit apparaat geeft een signaal wanneer er een auto met een radardetector voorbij rijdt. De kans om met een radardetector in de auto betrapt te worden is, ook als deze ergens in is verstopt, met dit hulpmiddel van de politie veel groter geworden. De verwachting is daarom dat het aantal automobilisten met een radardetector in de auto verder zal afnemen.

Bron:  Bvom

Melder: Gijsbert

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram