Nauwelijks controle op aso's: verkeershufter vaak vrijuit

 

Rechts inhalen, bumperkleven of het negeren van rode kruizen. Het aanpakken van huftergedrag in het verkeer lijkt nauwelijks nog prioriteit te hebben voor de politie.

Het aantal door agenten uitgeschreven boetes voor zware verkeersovertredingen daalde in 2015 met maar liefst 42 procent ten opzichte van een jaar eerder, blijkt uit onderzoek van Buurtfacts. De politie had andere prioriteiten en dat heeft volgens deskundigen zeer ongunstige gevolgen voor de verkeersveiligheid.

Verkeershufters zijn veel weggebruikers een doorn in het oog. Bovendien vormen ze met hun gedrag een risico voor de verkeersveiligheid. Maar juist die wegpiraten lijken steeds vaker vrijuit te gaan, blijkt uit cijfers van het CJIB die Buurtfacts analyseerde.

Campagnes, maar niet meer boetes
Het afgelopen jaar werden er diverse campagnes en acties ondernomen om de verkeersveiligheid te vergroten. Denk bijvoorbeeld aan de reclamespots 'ONderweg ben ik OFFline', waarin gewaarschuwd wordt voor het gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur. Door beperkte inzet vanuit de politie voor het controleren van dat gedrag schreven agenten liefst 42 procent minder hufterboetes uit in vergelijking met een jaar eerder.

Voor appen en bellen achter het stuur werden zelfs de helft minder boetes uitgedeeld in vergelijking met vorig jaar. Ook het aantal boetes voor het negeren van inhaalverboden en bumperkleven nam met meer dan 40 procent af.

Bekijk ook: Zo gedragen verkeershufters zich in jouw gemeente

Wel flitspalen
Het aantal boetes dat via flitspalen werd uitgedeeld steeg wel. Wie een paar kilometer te hard rijdt, kan een prent verwachten door de aanwezigheid van trajectcontroles en flitspalen, maar de aso's in het verkeer komen vaker weg met hun gedrag. Simpelweg omdat de politie minder aanwezig is op de weg.

In 2010 werd 10,3% van alle verkeersboetes nog uitgeschreven door agenten zelf. In 2014 was het 5,9 procent en in 2015 was dat nog maar 3,0 procent. 'Een verkeerd signaal', volgens hoogleraar transportbeleid Bert van Wee. "Als duidelijk wordt dat de pakkans voor verkeerszondaars kleiner wordt, zullen mensen eerder de gok wagen. En dat is zeer ongunstig voor de verkeersveiligheid."

Politie: ‘Andere prioriteiten’
De politie geeft in een schriftelijke reactie (pdf) aan dat de prioriteiten het afgelopen jaar elders lagen. "Daardoor hebben de zwaardere feiten minder aandacht gekregen."

Ook wijst zij er op dat burgemeesters bepalen waar lokaal de prioriteiten liggen. “Als verkeer binnen een regio niet wordt benoemd als een prioriteit, zal de burgemeester hier dus ook niet veel politiecapaciteit op inzetten. Met mogelijk gevolg dat ook het aantal boetes dat wordt uitgeschreven daalt.”

Minste auto’s van de weg gehaald in Limburg
Het lijkt er gezien de cijfers op dat de met name de Limburgse en Twentse politie het op z'n beloop laten. Vooral Limburg is opmerkelijk, want daar worden naar verhouding wel veel bestuurders geflitst voor het negeren van rood licht en extreme snelheidsovertredingen (meer dan 30 km/u te hard binnen bebouwde kom of meer dan 50 erbuiten).

De gemeente met relatief de meeste verkeershufters die wel op de bon gingen is Oudewater in Utrecht. Inwoners van Oudewater kregen verhoudingsgewijs ook de meeste boetes voor het gebruik van een mobiele telefoon achter het stuur. Aan de Zuid- en Noord-Hollandse kust worden relatief veel weggebruikers met drank op beboet.

 
 
Bron: RTL Nieuws
 
  21-4-2016  


|

FlitsKaart