Navigatie met flitspalen verboden in Zwitserland31081x

In Zwitserland is een verkoopstop van navigatie-systemen afgekondigd. Dit is een direct gevolg van het verbod op waarschuwingen voor flitslocaties.

Verkoopstop op PND's in Zwitserland. Sinds 10 januari van dit jaar is het in Zwitserland verboden gebruik te maken van waarschuwingen voor flitspalen en mobiele snelheidscontroles middels een navigatiesysteem. Ook het gebruik van POI-categorieën met locaties van vaste camera's is niet meer toegestaan.

De Zwitserse politie controleert actief bij automobilisten die een navigatiesysteem, van welk type dan ook, in hun auto hebben. Bij overtreding wordt het apparaat in beslag genomen en zelfs vernietigd. De automobilist kan daarnaast ook nog een boete tegemoet zien. Naast het actief gebruik van devices met de mogelijkheid tot het waarschuwen voor snelheidscontroles is ook het produceren, invoeren en verkopen van de apparaten verboden. Eén en ander is op 8 januari door de wegenautoriteit ASTRA meegedeeld.

Beroering
In binnen- en buitenland heeft de maatregel tot grote beroering en vele vragen geleid. Bezitters van een navigatiesysteem wilden precies weten welke apparaten verboden zijn en in welke situatie de nieuwe maatregel van kracht is. Kort gezegd komt het er op neer dat de maatregel geldt voor alle typen systemen en voor alle manieren waarop waarschuwingen voor snelheidscontroles worden gebruikt. ASTRA heeft een document opgesteld met veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden.

Als klap op de vuurpijl heeft de Zwitserse overheid de mededeling aan winkeliers gegeven om te stoppen met het verkopen van navigatiesystemen. Zoals hierboven al aangegeven is een aantal van de systemen illegaal verklaard. Gerechtelijk onderzoek loopt op dit moment om te bepalen in hoeverre de nieuwe wetgeving toegestaan is. Verkopers van navigatiesystemen hebben een lijst ontvangen van systemen die zij niet meer mogen verkopen. Op de lijst staan onder andere de apparaten van TomTom, Garmin, Mio, Navman, Medion, Route 66, Packard Bell, Sony en ViaMichelin.

TomTom stuurde ons onderstaande reactie op deze zaak:

"Wij zijn bekend met het feit dat het Zwitserse Federal Highways Department (ASTRA) zich heeft uitgesproken tegen GPS-navigatie in combinatie met waarschuwingen voor flitspalen. Echter, TomTom ontwikkelt al zijn producten en services altijd met een prioriteit op gebruiksgemak en veiligheid. We geloven dan ook dat onze flitspaal-oplossing juist een gunstige uitwerking kan hebben op de
veiligheid van de Zwitserse wegen en zijn er van overtuigd dat deze service volledig legaal is, zowel qua gebruik als qua verkoop ervan. Dat neemt niet weg dat we in overleg zijn met ASTRA om hun zienswijze in deze zaak te doorgronden."

Oppassen
Voor buitenlanders die in Zwitserland op vakantie gaan of op doorreis zijn naar een andere bestemming is het dus oppassen geblazen. Het gebruik van een navigatiesysteem is op zich niet verboden, dit geldt ook voor de systemen met de mogelijkheid tot het vastleggen van de posities van snelheidscontroles. Deze mogelijkheid mag echter niet worden gebruikt binnen Zwitserland en het navigatiesysteem mag tevens geen data over deze controles bevatten.

De Zwitserse overheid is nog niet gereed met het nemen van maatregelen met betrekking tot de informatie over snelheidscontroles. De verspreiding van de locaties via bijvoorbeeld Internet, radio en SMS-diensten wordt binnenkort ook aangepakt.

Officiele bron

Bron:  JouwNAV

Melder: TTT242

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram