Nederland Bonnenlandx

80 Miljoen Euro extra staatsinkomsten wegens verkeersovertredingen. Het kwam verkeerd in de media, het leek even alsof dit de doelstelling was voor het komende jaar.Het leek er even op dat we geen SWOV meer nodig hadden om wetenschappelijk verhuld bedrog te produceren om al die prenten goed te praten. Helaas zijn we nog niet van de wetenschappelijke overheidspropaganda ontdaan.Over prenten gesproken, de overheid heeft de burger tegenwoordig nogal wat in te prenten. Van de week was een grootscheepse milieucontrole. Dat is van het type waar ondernemers een ongelofelijke hekel aan hebben. Ze worden namelijk voor de meest kleinzerige dingetjes bekeurd en dan hebben we het over boetes die soms in de duizenden Euro’s kunnen lopen.Boris Dittrisch had het voor de verkiezingen bijvoorbeeld over een ondernemer die chemisch afval opslaat voor verwerking. Deze ondernemer kreeg een bekeuring omdat zijn deur 33 millimeter dik was in plaats van de voorgeschreven 35 millimeter. Een horecaondernemer in Voorburg investeerde 15 duizend Euro in een nieuwe geluidsinstallatie en kreeg hiervoor een milieu boete vanwege het te grote vermogen in verband met de geluidsnorm, terwijl er in de 9 jaar van zijn zaak er nog nooit één klacht is geweest. Dit soort boetes beginnen pas bij 1000 Euro.Nieuwe aanwinst in de bonnenregen is de trajectcontrole. Drie trajectcontroles op de snelweg komen op de meest verkeersveilige locaties. Het gaat niet om verkeersveiligheid, het gaat om een hoger principe, namelijk “de norm”.Flitspalen krijgen nieuwe camera’s, digitale, zodat de politie niet meer het fotorolletje hoeven te vervangen. Een flitspaal langs de snelweg is binnen 3 uur vol en wordt meestal pas na een week of twee vervangen. Met de nieuwe digitale rolletjes kan men dus continu doorflitsen.Er wordt dit jaar dus eigenlijk méér dan 80 miljoen Euro opgehaald aan boetes. Bij overmaat van ramp heeft het kabinet ook nog eens besloten dat het boetebedrag moet gaan cumuleren. Als men een keer te snel rijdt, krijgt men een lage boete, de volgende keer dat men te snel rijdt wordt de boete hoger.Waar doen we het allemaal voor? Heel simpel, voor onze economie. Gatso Haarlem weet veel van die flitspalen naar het buitenland te exporteren. De kenniseconomie dus. Wij hebben de beste leugenaars en daarom kunnen wij de beste apparaten maken. Het buitenland moeten onze boetemachines kopen. Omdat de economie van China en India op termijn de westerse economie gaat bedreigen, moeten wij natuurlijk wel iets aan die landen te bieden hebben.Nederland krijgt een bonneneconomie en dat wordt één van onze exportproducten. Hier experimenteren wij met prenten, vervolgens laten wij wijze mensen (met een wetenschappelijke stempel op één of ander stukje papier) zeggen dat het werkt tegen een bepaald probleem, daarna exporteren wij de techniek naar de nieuwe landen.Uiteraard zijn ook nieuwe verkeer- en milieu wetten nodig, om het leven moeilijker te maken dan nodig is. Het woord “prentenmakers” krijgt in de toekomst een nieuwe betekenis. Men zal minder aan cartoonisten denken en meer aan Gatso en vergelijkbaar onheil.Men is bezig om ervoor te zorgen dat wetgeving het slechtste is wat je kunt overkomen. Terecht, want het gaat nergens meer over. Tegenstanders van menselijk handelen nemen de overhand, het is een principe kwestie.Het zijn principes die een andere klacht in het leven roepen, namelijk dat er geen werkgelegenheid is. Klopt, als mensen niks meer mogen doen, is er geen werk, klaar. Klopt, als er werk is, maar het vervoer is te duur, dan is er ook geen werk, klaar. Klopt, als je werk hebt en je kunt geen mensen krijgen, dan is er gaan afzet, klaar. Klopt, als je mensen kunt krijgen die met het openbaar vervoer komen die door de lange reistijden overspannen raken, heb je een oplopend probleem, geen mensen, geen afzet, klaar. Gatso up, the rest down.Niet voor niets wacht 50% van de burger op een nieuwe Pim Fortuyn. Eerder voorspelde Maurice de Hond nog de opstand van een nieuwe anti belastingpartij, omdat je voor je geld zo weinig terugkrijgt.Feit is. Het gaat echt nergens meer over. In een ontzield land als de onze, waarbij het streven naar een hoger iets wordt beloond met een prent, kun je er maar beter voor zorgen dat je niet gepakt wordt. Blijf dus zoveel mogelijk binnen, geef geen geld uit! Emigratie is ook een optie – dit is niks voor mensen die een hekel hebben aan de vrijheid van een ander. Roken en drinken en hardrijden worden exotische producten uit onderontwikkelde landen, het is wellicht een idee om daar een leven te stichten. Beschaving is de kunst van de zelfbeheersing, dus ook met dat gaspedaal.Bottomline is, de Nederlandse staat heeft genoeg wetgeving die nu opeens zero tolerant gehandhaafd moet worden, dat onze staat de houding mag aannemen van een orgaan dat tegen de vrijheid van de burgers is. De burger mag betalen én barsten. Of dit via belasting of boetes gaat maakt in principe niet uit, want de normmaker heeft de norm niet alleen in pacht, de burger moet hier ook pachtgeld voor betalen!Natuurlijk zijn er principiële of fundamentalistische mensen die het hier helemaal mee eens zijn, die moet je als individu laten vallen, want zolang zij de zon niet in de ogen van een ander gunnen, hoef jij hen de zon in hun ogen ook niet te geven.Zo staat nemen weer voorop. De overheid verstérkt alleen maar het eigenbelang.Wim Kok had het al over zero tolerance. Balkenende voert het uit. Duidelijk is, dat niet onze gekozen leiders aan de macht zijn, maar een stelletje verwerpelijke ambtenaren die eigenlijk nooit geboren hadden mogen worden!

Bron:  Flitsservice.nl

Melder: DrNomad

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram