Nemen en krijgenx

Wie denkt dat verkeersofficier Koos Spee stopt met flitsen omdat andere verkeersovertredingen een veel groter maatschappelijk probleem zijn, heeft het mis.Wie denkt dat Spee stopt met flitsen omdat flitsen geen overduidelijke bijdrage heeft geleverd aan verkeersveiligheid, heeft het mis.Wie denkt dat Spee stopt met flitsen omdat flitsen geen overduidelijke bijdrage heeft geleverd aan de uitstoot van broeikasgassen, heeft het helemaal mis.De Amerikanen hadden een “officiële” reden nodig om ten strijde te kunnen trekken tegen Irak. De massavernietigingswapens zijn nooit gevonden en de “officiële” reden is er dan ook niet meer. Bij gebrek aan redenen, worden er nieuwe redenen bedacht. De “officiële” reden is in ieder geval verleden tijd.Spee heeft dezelfde manier van werken. Spee heeft als “officiële” reden, dat hij flitst voor de verkeersveiligheid. Nu blijkt alcohol een veel groter en ernstiger maatschappelijk probleem te zijn dan snelheid. Toch gaat Spee liever flitsen dan alcoholcontroles uitvoeren. Uit een wetenschappelijke evaluatie blijkt dat flitsen niet duidelijk goed is geweest voor de verkeersveiligheid en Spee flitsen maar door.Volgens berekeningen stijgt de uitstoot van broeikasgassen in Nederland. Maar Spee blijft lekker doorflitsen. Ook hier lijkt een “officiële” reden niet meer van toepassing te zijn.Dat geeft niets. Als al die redenen wegvallen, heeft Spee nog het argument van normen en waarden. Met natuurlijk de voorbeelden van Enschedé en Volendam – dat is wat er van gedogen komt! En daarom gedoogt Spee drankrijders en blijft hij jagen op hardrijders. Misschien had de politie van Volendam het te druk; eerst jagen op hardrijders, dan op boeven en daarna pas de vergunningen van café’s controleren! Kortom, wat is gedogen nu eigenlijk!Deze vreemde gang van zaken wordt veroorzaakt door de manier waarop Spee wordt gefinancierd. Het werkt als volgt: Spee zet ergens één flitspaal neer en deze flitspaal *neemt* geld van automobilisten. De opbrengsten van boetes gaat naar de algemene middelen van het Rijk. Omdat Spee met de flitspaal een bepaald aantal bekeuringen heeft uitgeschreven, heeft Spee bij de volgende begroting recht op meer geld van het Rijk.Spee *krijgt* daardoor méér geld waarmee hij een tweede flitspaal kan kopen. Omdat er nu twee flitspalen geld opbrengen, heeft Spee het volgende jaar recht op nog meer geld, waardoor hij daarna twee nieuwe flitspalen kan kopen. En zo gaat het verder.Niet ál het boetegeld gaat terug naar Spee, een deel blijft achter bij het Rijk. Dit systeem wordt met een duur woord “hypothecatie” genoemd. De Britten hebben hetzelfde budgetteringsysteem.Minder flitsen is slecht voor de inkomsten van Spee, kortom, flitsen is het basisvoedsel van verkeershandhaving. Hoe meer boetes Spee uitschrijft, hoe meer geld Spee van het Rijk krijgt. Spee kan dus alleen maar zijn organisatie laten groeien, door heel veel te flitsen! Als Spee geld over heeft, kan hij dat voor PR doeleinden uitgeven aan alcoholcontroles, maar flitsen is en blijft de basis van alle verkeershandhaving.Door de budgetconstructie van hypothecatie, kan Spee het eigenlijk geen fluit schelen of hij iets goeds doet voor verkeersveiligheid of milieu. Flitsen als voedsel voor de organisatie van Spee, betekent overleven en instandhouding van deze organisatie.Spee heeft zelf het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) opgezet en voor je eigen kind moet je vechten nietwaar? Over de ruggen van automobilisten heen dus!Om de “officiële” redenen in stand te houden, voor publiek en politiek, betaald Spee geld aan de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid om publiekelijk te zeggen dat flitsen goed is voor de verkeersveiligheid. Deze publieksvoorlichting neemt aardige religieuze vormen aan: al het goede komt van flitsen, al het slechte komt van iets anders. Uiteraard draait het alleen maar om een paar eenvoudige dingen: rollende Euro’s en het bestaansrecht van organisaties.BVOM is de broodwinning van Spee en een verzekering van een goed oude dag. Het is dus belangrijk dat dit Bureau tot aan Spee’s pensioendag blijft bestaan!De enige manier om het doorgeslagen flitsbeleid af te romen naar een fatsoenlijk niveau, is door het budgetteringsysteem af te schaffen of te veranderen.Beloon Spee naar ieder ongeval dat hij kan voorkomen ten opzichte van twee jaar eerder. In dit systeem vallen voor Spee twee belangen samen: vechten voor de verkeersveiligheid én het voortbestaan van zijn eigen Bureau.Nu vecht Spee alleen voor zijn eigen egoïstische zaak en dat noemt zichzelf nog overheid ook!

Bron:  Flitsservice.nl

Melder: DrNomad

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram