Niet meer inhalen op 80-kilometerweg

 

Voorzitter Karla Peijs van Veilig Verkeer Nederland wil inhalen op alle tweebaans 80-kilometerwegen onmogelijk maken door een afscheiding in de middenberm.
Volgens de oudminister van Verkeer zou het aantal verkeersdoden (750 in 2008) hierdoor aanzienlijk kunnen dalen.

Peijs pleit ook voor verkeerslessen in de laagste klassen van het middelbaar onderwijs, het terugbrengen van de limiet van 70 naar 50 km/u op gevaarlijke wegen en een voorrangsverbod voor fietsers op rotondes. De voormalige minister is, evenals de huidige verkeersminister Eurlings, vandaag aanwezig bij het wereldcongres verkeersveiligheid in Rotterdam.

,,Zes van de tien doden in het verkeer vallen op 50-kilometer- en 80-kilometerwegen,’’ zegt zij. ,,Verkeerde inhaalmanoeuvres kunnen worden voorkomen door het passeren onmogelijk te maken. Als verkeersdeelnemers zich allemaal aan de voorschriften houden is er niets aan de hand, maar soms moet je de menselijke factor corrigeren of zelfs uitschakelen.’’

De Fietsersbond is verbaasd over het voorstel fietsers de voorrang op rotondes te ontnemen. ,,De huidige praktijk, voorrang op rotondes binnen de bebouwde kom, geen voorrang daarbuiten, wordt breed gedragen,’’ zegt Wim Bot. ,,Meer uniformiteit is wel geboden.’’

Het stoort Peijs verder dat het in de 30-kilometerzones nog mogelijk is harder te rijden. ,,Dat is gericht aan te pakken door meer hindernissen aan te brengen.’’

In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 stelt minister Eurlings vast dat een verlaging naar 250 doden in 2020 mogelijk is wanneer dure en onsymphatieke maatregelen worden genomen zoals het nog veiliger inrichten van wegen en een inperking van de mobiliteit voor risicogroepen. Een maatschappelijk debat daarover moet nog worden gevoerd.

Peijs, ook commissaris van de koningin in Zeeland, wil in haar eigen provincie het voorbeeld geven. ,,De rechte polderwegen nodigen uit tot hard rijden. We zetten vooral in op infrastructurele maatregelen.’’

De combinatie van alcohol en drugs vindt Peijs gevaarlijk. ,,Ik hoop dat er snel een blaastest voor drugsgebruik komt en het gebruik van drugs en alcohol in het verkeer moet hard worden aangepakt.’’

Het begeleid rijden voor jongeren tot 18 jaar, dat volgend jaar in Nederland wordt ingevoerd, ziet Peijs als een positieve ontwikkeling.

 
 
Bron: AD
 
  24-6-2009  


|

FlitsKaart