Niet meer inhalen op provinciale wegen

 

Een permanent inhaalverbod en lagere maximumsnelheden op alle provinciale wegen zijn noodzakelijk in de strijd tegen verkeersdoden. Nu eisen ongelukken onnodig veel levens, zegt het toonaangevende adviesorgaan SWOV.

De provinciale wegen zijn met de 50km-wegen in de bebouwde kom dé plekken waar in het verkeer de meeste doden vallen. Vorig jaar stierven bij ongelukken 570 mensen en dat aantal kan fors omlaag volgens SWOV, dé verkeersveiligheidsadviseur van Nederland.

Frontale botsingen door een fout bij het inhalen lopen nagenoeg altijd fataal af. Een inhaalverbod, desnoods af te dwingen met een barrière op de middenstreep, kan zulke ongelukken voorkomen.

SWOV-onderzoeker Atze Dijkstra wijst daarnaast op de grote verschillen op de zogeheten gebiedsontsluitingswegen. In de stad rijden personenauto's en vrachtwagens met 50 kilometer per uur langs fietsers en voetgangers. Op de provinciale weg raast het autoverkeer met 80 kilometer per uur voort, ook bij kruisingen waar brommers, fietsers en landbouwverkeer oversteken.

Achter tractor
Voor Dijkstra staat vast dat een verlaging van de maximumsnelheid op kruispunten levens spaart. Voetgangers en tweewielers kunnen botsingen tot 30 kilometer per uur nét overleven. Voor voertuigen onderling ligt deze snelheid op hooguit 70 kilometer per uur.

De ANWB vindt een algemene maatregel te ver gaan en bepleit verbeteringen aan de provinciale wegen zelf. De doorstroming mag er niet onder lijden, zegt woordvoerder Markus van Tol.

Dijkstra denkt er anders over: "Als auto's frontaal botsen, is er veel meer oponthoud dan wanneer ze een tijdje achter een tractor in landbouwgebied rijden."

SWOV Schreef: Aanbevelingen voor wegvakken van 50- en 80km/uur-wegen

Gebiedsontsluitingswegen (de gemeentelijke en provinciale 50- en 80-wegen) zijn er om ons zo snel mogelijk van een woon- of verblijfsgebied naar de snelweg te leiden. Even ter herinnering: vanaf de ‘erftoegangsweg’ gaan we via de ‘gebiedsontsluitingsweg’ naar de ‘stroomweg’ en daarna in omgekeerde volgorde naar onze plaats van bestemming. Dat is het bekende Duurzaam Veilig-trappetje. Maar als je naar de ongevallencijfers voor de 50- en 80-wegen kijkt, dan zijn ze alles behalve veilig. Sterker, het zijn de gevaarlijkste wegen in ons land. Volgens de wegcategorisering moet er vooral doorgaand verkeer op rijden. In de praktijk zien we echter ook veel bestemmingsverkeer of landbouwverkeer over deze wegen. Het gevolg: grote snelheids- en massaverschillen en veel conflictpunten. In plaats van een gebiedsontsluitingsweg (met één functie)spreken we vaak dan ook over ‘grijze wegen’.

SWOV beveelt in het zojuist gepubliceerde onderzoek "Naar meer veiligheid op gebiedsontsluitingswegen" aan om voor deze grijze wegen niet alleen in termen van maximum snelheden kunnen denken, maar vooral ook in termen van veilige snelheden. Daar waar op deze wegen snel en langzaam verkeer elkaar kunnen ontmoeten, zouden wegbeheerders een veilige snelheid moeten afdwingen. Dat kan bijvoorbeeld door plateaus aan te brengen op kruispunten. SWOV noemt in haar rapport een regime van 30, 50 of 70 km/uur, afhankelijk van het type aansluiting en ontmoeting.

SWOV constateert in haar onderzoek voorts dat het dwarsprofiel van veel enkelbaans 80-wegen niet conform de ontwerprichtlijnen zijn: regelmatig zijn ze te smal. De oorzaak is dat er vaak simpelweg geen ruimte is om het dwarsprofiel aan de richtlijnen te laten voldoen. Wat echter ook meespeelt, is dat de van de verschillende ontwerpelementen onvoldoende is aangegeven wat het verkeersveiligheidsbelang ervan is: ‘Dit maakt het voor ontwerpers soms verleidelijk om van de richtlijnen af te wijken’, aldus Atze Dijkstra van SWOV.

SWOV beveelt niet alleen aan om de ontwerprichtlijnen (vaker en beter) toe te passen, maar ook om deze beter met verkeersveiligheidsargumenten te onderbouwen. Op het Nationaal Verkeerskundecongres op 12 november gaat Atze Dijkstra hierover in discussie tijdens zijn papersessie.

Lees het rapport Naar meer veiligheid op gebiedsontsluitingswegen

 
 
Bron: Algemeen Dagblad
 
  9-11-2014  


|

FlitsKaart