Nieuwe maximumsnelheden nog niet juist doorgevoerd

 

Een maand nadat de maximumsnelheid op autosnelwegen is verhoogd naar 130 kilometer per uur blijkt de maatregel op veel plaatsen nog niet overal juist te zijn doorgevoerd. Dit blijkt uit onderzoek van De VerkeersInformatieDienst op basis van het op 30 augustus genomen verkeersbesluit.

Op een aantal snelwegen is de maximumsnelheid anders dan de bedoeling was. De feitelijke situatie op de weg wijkt daar af van het verkeersbesluit. Zo mag op de A4 tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep niet harder dan 100 kilometer per uur worden gereden, terwijl de maximumsnelheid in de avond en nacht volgens het besluit 130 moet zijn. Ook op de A12 tussen Gouda en Zoetermeer is op delen de bebording niet in overeenstemming. Daar mag soms 130 kilometer per uur worden gereden op trajecten waar volgens het verkeersbesluit 120 kilometer per uur het maximum is.

Bovendien ontbreken op een aantal trajecten borden die nodig zijn om maximumsnelheden lager dan 130 kilometer per uur te kunnen handhaven. De VID raadt weggebruikers die geflitst zijn aan zorgvuldig naar de bebording ter plaatse te kijken. Maximumsnelheden lager dan 130 kilometer per uur moeten aan beide zijden van een meer-strooks rijbaan geplaatst zijn en bij elke aansluiting worden herhaald. Onderborden moeten duidelijk zijn en geven altijd een inperking van een verbod aan - zonder verdere bebording betekent "120 bij gesloten spitsstrook" bijvoorbeeld dat bij geopende spitsstrook 130 gereden mag worden.

In een reactie laat Rijkswaterstaat weten dat er herstelactie gaat plaatsvinden. Hiertoe heeft onlangs een landelijke schouw plaatsgevonden waarin de afwijkingen zijn vastgesteld. De herstelactie is naar verwachting medio oktober afgerond. Overigens wordt voorzien dat in de komende drie jaren op steeds meer wegen de maximumsnelheid omhoog gaat, nadat op die wegen (beperkte) infrastructurele maatregelen genomen zijn.

 
 
Bron: VID
 
  10-1-2012  


|

FlitsKaart