NIEUWE OPROEP: Weggebruikers geef (opnieuw) uw mening over de A7

 

"Verbetert veiligheid op A7 door gehouden politiecontroles?"

A7, 18-06-2012 In de eerste vijf maanden van het project A7 Veilig deelde de politie op de A7 in Groningen en Friesland ruim 1500 boetes uit. Dit betrof vrijwel allemaal forse overtredingen. De overtreders zijn staande gehouden en gewezen op hun gevaarlijke rijgedrag. De politie let ook op gedragingen die door weggebruikers zelf als gevaarlijk en irritant zijn genoemd. Weggebruikers kunnen via een online vragenlijst op www.a7.veilig.nl hun mening geven over de veiligheid op de A7. De projectorganisatie roept iedereen op om de vragenlijst tussen 15 juni en 15 juli (nog een keer) in te vullen.

Sinds de start van het project A7 Veilig op 9 december 2011 werken Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Politie Friesland, Regiopolitie Groningen, het KLPD, Openbaar Ministerie, Landelijk Parket Team Verkeer en de provincies Friesland en Groningen samen aan een betere veiligheid en doorstroming op de A7. Het meest zichtbare in de aanpak is tot op heden het optreden van de politie, die vrijwel dagelijks aanwezig is op de snelweg. De afgelopen maanden bekeurde de politie gemiddeld tien mensen per dag voor gevaarlijk rijgedrag op de A7.

Vragenlijst vul in tussen 15/6-15/7
Bijzonder aan het project A7 Veilig is dat de weggebruikers voortdurend hun mening kunnen geven over de veiligheid op de weg. De meningen worden op verschillende momenten in het project met eerdere periodes vergeleken. Ook gebruikt de projectorganisatie de resultaten bij het bepalen van de politie-inzet, de voorlichting en in keuzes bij het wegbeheer en -onderhoud.
Tussen 15 juni en 15 juli 2012 houdt de projectorganisatie een nieuwe peiling. Heeft u de vragenlijst al eerder ingevuld, doe dat dan nog een keer. Mensen mogen meerdere keren hun mening geven over het verkeer op de A7. Daarom wordt de online vragenlijst op www.a7veilig.nl de komende tijd gepromoot op borden langs de weg en in de media. Ook houdt het project promotieacties op de parkeerplaatsen langs de A7.

Resultaten volgen
Mensen die hun gegevens bij het invullen van de vragenlijst hebben achtergelaten krijgen de uitkomsten van de tweede peiling in september in hun mailbox. Op de hoogte blijven kan ook via de e-nieuwsbrief (aan te vragen op www.a7veilig.nl ) en Twitter ( @a7veilig.nl ).

 
 
Bron: Politie.nl
 
  18-6-2012  


|

FlitsKaart