Ochtendgloren duikt op in Drenthe909x

Vijftien samenwerkende opsporingsinstanties hebben in de nacht van donderdag 20 op vrijdag 21 september 2007 voor het eerst in de provincie Drenthe de actie ’Ochtendgloren’ gehouden op de rijksweg A28 in de gemeente De Wolden. In beide richtingen zijn bestuurders gecontroleerd op snelheid, het gebruik van alcohol en andere overtredingen. Iedere 50e BoB mocht een opblaasBoB in ontvangst nemen.

Op de controleplaatsen zijn 1080 personenauto’s en 47 vrachtauto’s gecontroleerd.

Vijf bestuurders hadden teveel gedronken Drie rijbewijzen zijn ingevorderd in verband met overschrijden van de maximum snelheid. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 181 km/uur. Er zijn ruim 650 bestuurders voor snelheid op kenteken bekeurd. Op de controleplaatsen zijn 97 bekeuringen uitgeschreven voor uiteenlopende verkeersovertredingen. Vier personen zijn aangehouden, waarvan twee voor het bezit van 5 liter GBL, basisstof voor GBH. Zij hadden ook nog een belastingschuld openstaan van 3000 euro.Tussen 21.30 en 03.30 uur zijn zoveel mogelijk bestuurders naar de parkeerplaatsen ’Lageveen’ en ’Panjerd’ geleid, waar zij in eerste instantie een blaastest aflegden. Op de afritten Rogat/De Wijk en Pesse vonden eveneens controles plaats. Bestuurders die teveel alcohol hadden gedronken ondergingen ter plaatse een ademanalyse.De controle ’Ochtendgloren’ heeft als doel het alcoholmisbruik van (beginnende) bestuurders en andere overtredingen terug te dringen in het belang van de verkeersveiligheid en het terugdringen van de (midden)criminaliteit op en rond de A28 teneinde de veiligheid van de burgers te waarborgen.Bijzonderheden

Eén persoon is aangehouden voor het bezit van vier gram cocaïne. Hij had ook nog een boete openstaan van 140 euro.

Twee personen zijn aangehouden voor het bezit van 5 liter GBL. Zij verklaarden deze stof te gebruiken voor het verwijderen van graffiti. Nader onderzoek aan de kleding leverden twee ampullen GHB op en 6 XTC pillen. De auto van de verdachten is door de belastingdienst inbeslaggenomen in verband met een openstaande belastingschuld van 300 euro.

Een persoon is aangehouden, omdat De Marechaussee vaststelde dat hij in het bezit was van een vals paspoort en rijbewijs. Hij was in het bezit van 4400 euro in coupures van 50 en 100. Hier wilde hij geen verklaring over afleggen. Er zal een onderzoek naar de herkomst worden ingesteld.

Er is in totaal 426,75 euro aan openstaande boetes geïnd.

De Dienst Motorrijtuigenbelasting bekeurde een bestuurder in verband met het onjuist voeren van een handelaarkenteken.

De Voedsel en Warenautoriteit bekeurde de vervoerder van shoarmavlees die het niet zo nauw nam met de hygiëne. Boete zal uitkomen op 900 euro.

De belastingdienst constateerde aan de hand van de Catch Ken 10.200 euro aan achterstallige belasting.

Van de 47 gecontroleerde vrachtauto’s bleken zes chauffeurs in overtreding. Twee vrachtwagenchauffeurs kregen een rijverbod in verband met onvoldoende genoten rust. In totaal is er 1870 euro aan schikkingen geïnd.Aan deze gezamenlijke controles werkten ruim 130 personen mee van politie Drenthe, Verkeerspolitie van het Korps landelijke politiediensten, Nationale Recherche, Permanent Autoteam, Algemene Inspectiedienst, Belastingdienst, Douane, Koninklijke Marechaussee, Voedsel en Waren Autoriteit, Sociale Opsporings- en Inlichtingen Dienst, Parketpolitie, Drugsexpertise Nederland, Openbaar Ministerie en Autobahnpolizei Niedersachsen dir. Osnabrück. Rijkswaterstaat verleende facilitair haar medewerking.Bron:  politie.nl

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram