Onafhankelijk onderzoek naar brandstofprijzen


De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de hoogte van brandstofprijzen en de marktwerking in de sector.

Een motie daarover werd donderdagavond in het parlement aangenomen. Initiatiefnemers PVV en PvdA stellen dat de hoogte van de brandstofprijzen absoluut niet te verklaren is door de olieprijs of de dollarkoers.

Ze willen dat autorijders een eerlijke prijs aan de pomp moeten betalen. Voor de zomer wil de Kamer de resultaten zien.

Bron:  De Telegraaf

Melder: DidbeZCommentaar Flitsservice:


 

De prijs voor onze brandstof is inderdaad gigantisch hoog. Dat is ook geen wonder als je weet dat de Staat voor ongeveer 70% mee tankt. Bij een pompprijs van EUR 1.60 pikt de Staat EUR 1.12. Het restant van EUR 0.48 is voor alle andere kosten en winsten.