Onbetaalde boetes van de burenx

Nederland liep de afgelopen vier jaar 4,1 miljoen Euro aan inkomsten mis doordat buitenlanders hun bekeuringen niet betaalden. Zo'n twintig procent van de buitenlanders die in Nederland verkeersovrtredingen begaan, betaalt niet. Deels omdat de boete onterecht was, maar ook omdat het Centraal Justitieel Incassobureau ze niet kan vinden. Van de Nederlanders betaald zes procent niet direct.Ondanks samenwerking van het CJIB met de Belgische en Duitse diensten voor wegverkeer hebben Duitsers voor 2,5 miljoen euro boetes openstaan, de Belgen volgen met 1,3 miljoen.Veel Belgen en Duitsers betalen hun Nederlandse verkeersboetes niet. Overlijden en fallissementen kunnen daarvan de oorzaak zijn, maar de onvindbaarheid van de verkeersovertreder is ook een belangrijke factor. Het CJIB probeert de achterstallige boetes te innen, maar de kans dat ze alsnog betaald worden is erg klein. De 4,1 miljoen die het CJIB afgelopen jaar misliep valt overigens in het niet bij het totaal bedrag dat het bureau in die periode overgemaakt kreeg vanwege verkeersboetes: 1,5 miljard Euro.Toch wil minister Peijs de handhaving van verkeersovertredingen door buitenlanders verbeteren. Onlangs kondigde zij aan dat ze meer samenwerking met andere Europese landen wil op dit punt. Zonder Belgiƫ en Duitsland ligt het percentage betalers in Europa op ongeveer 67 procent. Maar omdat het absolute aantal overtreders lager is, bedraagt de schadepost in euro's over de afgelopen 4 jaar slechts 242.000 Euro.Tabel: oninbare boetes in buitenlandjaar   meetgegeven   belgiƫ    duitsland       overig (Europa)
2000 boetes 167.262 168.720 120.618 (12061?)
betaald 143.000 136.333 7815
% betaald 5,5% 80,8% 64,8%

2001 boetes 172.442 196.785 16613
betaald 148.447 156.753 11552
% betaald 86,1% 79,7% 69,5%

2002 boetes 159.430 211.211 16624
betaald 138.456 169.991 11578
% betaald 86,8% 80,5% 68,6%

2003 boetes 197.126 276.590 19706
betaald 169.993 221.407 13368
% betaald 86,2% 80,0% 67,8%

Bron:  Binnenlands Bestuur

Melder: Superkoerier

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram


Commentaar Flitsservice:


 

Als er uit een artikel iets blijkt dan is het wel dat het om het geld gaat. Nergens wordt genoemd welke bijdrage buitenlandse ingezetenen aan de verkeersonveiligheid leveren, danwel hoeveel verkeersonveiligheid de oninbare bijdragen tot gevolg hebben. Het komt uiteindelijk neer op kille cijfers over geld. Geld is al wat telt.Verder is het al een oud issue dat landen meer met elkaar kunnen samenwerken om boetes van elkaar te kunnen innen. Blijkbaar is het toch allemaal moeilijker dan het op het eerste gezicht lijkt.In dat licht is een percentage van 80,0% nog niet eens heel slecht. Zeker niet als de bijdrage in het totaal van openstaande boetebedragen voor verkeersovertredingen 0,27 procent is.Je zou je dan moeten afvragen of de extra moeite je moet steken in het alsnog innen van die 0,27% de moeite wel waard is. Laten we beginnen met een commissie van overbodig geworden ambtenaren, die zich gedurende enige tijd in dit probleem verdiepen, de nodige veldonderzoek doen en natuurlijk aan het eind een dik rapport schrijven en deze presenteren tijdens een presentatie met aansluitend een volkomen overbodige borrel waar vast wel weer voldoende redenen worden gevonden om over dit non-issue nog jaren verder te zwetsen.