Onderzoek naar de effecten van toeritdoseerinstallaties op het onderliggend wegennet

 

Toeritdosering draagt net als verkeerssignalering en monitoring bij aan een vlottere doorstroming op het hoofdwegennet zonder extra stroken aan te leggen. Rijkswaterstaat heeft inmiddels behoorlijk veel kennis opgebouwd over de werking van toeritdoseerinstallaties (tdi's) op autosnelwegen en overweegt op meer locaties tdi's te plaatsen. Er is echter weinig informatie beschikbaar over de effecten van tdi's op het onderliggend wegennet. Daardoor zijn er ook bijna geen maatregelen bekend waarmee de negatieve effecten die door tdi's worden veroorzaakt, kunnen worden verminderd of zelfs weggenomen. Onlangs is een CROW-werkgroep opgericht die zich gaat buigen over deze problematiek.De werkgroep werkt aan een publicatie waarin de positieve en negatieve effecten van tdi's op een rijtje worden gezet, zodat wegbeheerders zich een duidelijk beeld kunnen vormen van de consequenties van toeritdosering. Tevens wordt in de publicatie een overzicht gegeven van maatregelen waarmee knelpunten op het onderliggend wegennet kunnen worden weggenomen of geminimaliseerd. De publicatie is bedoeld voor zowel medewerkers van wegbeheerders van het onderliggend wegennet als voor medewerkers van wegbeheerders van het hoofdwegennet. Naar verwachting zal de publicatie in het voorjaar gereed zijn.

 
 
Bron: CROW
 
  11-7-2002  


|

FlitsKaart