Onderzoek naar 'Flitsmails'

 SITTARD - Het Bureau Verkeershandhaving van het openbaar ministerie onderzoekt of informatie over snelheidsovertreders naar derden lekt en wordt misbruikt.


Daar is toe besloten nadat tientallen geflitste automobilisten op dezelfde dag dat ze een acceptgiro van 'Leeuwarden' kregen, een e-mail van 'Team flitsboetes.nl.' hadden ontvangen. In die mail wordt een standaard bezwaarschrift tegen snelheidsbekeuringen op 'onze' website aangeboden.


De landelijke verkeersofficier K. Spee wil uitzoeken of informatie doelbewust naar derden wordt gelekt of dat derden op de een of andere manier die gegevens kunnen achterhalen. Spee vindt het "een beetje erg toevallig' dat automobilisten dezelfde dag dat de girokaart van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) in Leeuwarden in de bus valt, 's avonds ook een 'flitsmail' krijgen. "Het zou best kunnen dat de verzender een bepaald bestand van automobilisten opbouwt en willekeurig mailt, maar ik wil zekerheid. Het kan en mag niet zo zijn dat er ergens een lek zit.' Als dat wel zo is, volgt een strafrechtelijk onderzoek, zegt Spee. Hij laat bij het justitieel incassobureau en via de verkeersprojectleiders van de regiopolitie uitzoeken of informatie over bekeuringen voor te hard rijden uitlekt. Een woordvoerster van het incassobureau laat weten dat dat op eigen initiatief al een paar weken geleden intern is onderzocht. "Er is hier niets aan de hand.' Inzage in het onderzoek geeft ze niet.


Aanleiding voor dát onderzoek waren meer dan tien telefoontjes van automobilisten die een mailtje hadden gekregen met de standaardtekst 'Flitsboetes.nl vernam dat u recent geflitst was voor een paar km te hard rijden. Maak gebruik van ons GRATIS bezwaarschrift'. Op één na waren ze ook allemaal geflitst, meldden de bellers die zich afvroegen hoe de afzender dat kon weten en aan hun adres kwam.
'Flitsmails' zorgen voor onrust


SITTARD - Het begint, zeker de laatste maanden, vaak met een e-mailtje. Dat binnenkomt op uw persoonlijk mailadres. Of op een mailadres op uw werk. De tekst: "We vernamen dat u recent geflitst zou zijn voor een paar km te hard rijden. U kunt dan gebruik maken van ons GRATIS bezwaarschrift.' Vervolgens wordt doorverwezen naar een website op het internet.
-Dat overkwam, onder andere, F. uit Grathem twee keer in korte tijd. Hij werd, op vakantie, in Zwitserland geflitst en vond na terugkeer zo'n mysterieuze e-mail in zijn 'inbox' op het werk. Een paar weken later zag hij hoe hij door een politieauto in de buurt van Roermond werd geflitst. Toen hij, nauwelijks een half uur later, op het werk arriveerde was weer een 'flitsmail' op zijn e-mailadres gearriveerd. Hoe was dat mogelijk?


Niet zozeer de kans om bezwaar aan te tekenen tegen de boetes interesseerde hem. Veel meer ging het om de vraag hoe iemand kon weten dat hij geflitst was. Zeker als die 'iemand' niet justitie was, maar - kennelijk - een particulier die zich op een website achter een berg politiek getinte informatie over een falende overheid verstopte. Pogingen om te achterhalen hoe de afzender aan zijn e-mailadres was gekomen, liepen op niets uit. Het spoor leidde terug naar hotmail-accounts die inmiddels waren geannuleerd. Duidelijk was dat de afzender anoniem wilde blijven.


Honderden Nederlanders kregen de afgelopen weken en maanden dergelijke e-mails. Een aantal van hen wendde zich tot het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP, de voormalige Registratiekamer) en het Centraal Incassobureau (CJIB) in Leeuwarden. Dé grote vragen zijn: wordt er persoonlijke informatie over mij gelekt? Of: is er door computerhackers ingebroken in databanken? En: hoe weten 'ze' dat mijn e-mailadres hoort bij mijn kenteken?


De zaak wordt inmiddels zeer serieus opgenomen door het openbaar ministerie dat heeft laten weten een (landelijk) onderzoek te zullen instellen. Vooralsnog is, aldus betrokken instanties, de meest aannemelijke theorie dat het gaat om een particulier (of actiegroep) die e-mailadressen verzamelt die gepubliceerd worden op websites of in drukwerk zoals folders en kranten. Deskundigen wijzen er op dat mensen over het algemeen nog steeds vrij zorgeloos omgaan met hun persoonlijke gegevens op internet. Het is daarom vaak niet eens nodig om een hacker te zijn om aan bepaalde data te komen.


Vervolgens worden, aldus de 'toevals-theorie', at random (willekeurig) standaard-e-mails, in vaktermen bekend als spam, naar adressen gestuurd. Daarbij is de statistische kans om iemand te vinden die 'recent' is geflitst redelijk groot. Mensen die inderdaad geflitst zijn zullen de neiging hebben om de factor toeval uit te sluiten. De mails komen, zo blijkt, echter ook aan bij mensen die niet geflitst zijn. Die categorie ontvangers heeft eerder de neiging om de post te verwijderen en er verder geen aandacht aan te schenken.


Er zijn op het internet diverse sites die bezwaarschriften aanbieden, maar vooralsnog lijkt het er op dat de e-mails vooral van één specifieke persoon (of groep) afkomstig is die zich achter de website http://www.flitsboetes.nl verstopt. Daar moet overigens, ook al wordt geflirt met een 'gratis' klachtenformulier, toch een bedrag worden neergeteld voor een bezwaarschrift.


Feit is dat duizenden Nederlanders in de laatste maanden gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om een standaardbezwaarschrift in te dienen. De kans op succes is gering. "Elk beroep wordt behandeld, maar als het bezwaar inhoudelijk niets voorstelt, wordt het meteen afgewezen', liet persofficier Michiel Severijn onlangs weten. De website http://www.flitsboetes.nl lijkt vooral politiek gemotiveerd te zijn. Waarbij het niet de bedoeling is mensen te helpen onder boetes uit te komen, maar het openbaar ministerie op te zadelen met een hoop administratief werk. Irritatie over het regeringsbeleid (o.a. 'hoge ambtenaren die zichzelf gouden handdrukken geven', 'schatkistvullers', 'roofzuchtig parkeerbeheer', 'schikkingen zonder strafvervolging voor mega (bouw)fraudes' blijkt een belangrijk motief.


De webmaster die F. uit Grathem tot twee keer toe via vage mail-adressen mail stuurde, was gisteren niet voor commentaar bereikbaar. Telefoonnummers geeft hij niet op zijn site. Op vragen die hem door deze krant zijn toegemaild heeft hij nog niet geantwoord. Kennelijk stelt hij prijs op zijn privacy.
Bezwaarschriften via internet vormen last voor justitie


SITTARD - Ook het College Bescherming Persoonsgegevens kreeg dergelijke ongeruste telefoontjes, maar houdt het op toeval nadat het van het Centraal Incassobureau had gehoord dat daar geen informatie is gelekt, zegt een woordvoerder.


Verkeersofficier Spee dacht aanvankelijk ook aan toeval. Maar nu hij de afgelopen dagen ook van diverse mensen heeft gehoord dat zij zo'n mail kregen op dezelfde dag als de acceptgiro, heeft hij een onderzoek ingesteld. Hij wil ook weten wie er achter de anonieme mails zit.


Overigens lijkt het hem onmogelijk dat áls er informatie lekt, dat kort na het flitsen gebeurt omdat de politie nog niet digitaal werkt. De flitspalen hebben nog heel ouderwets een fotorolletje dat uit de kast moet worden gehaald, ontwikkeld en daarna uitgelezen. Pas na twee weken wordt de informatie doorgestuurd naar het incassobureau. Alleen bij het flitsen vanuit een politie-auto worden de kentekens direct gezien.


Justitie ervaart de standaard bezwaarschriften op internet als een last omdat het aantal bezwaren tegen snelheidsbekeuringen sinds het bestaan ervan flink is gestegen, zegt een woordvoerder. In 1999 waren het er nog 210.000, vorig jaar 281.000 en dit jaar naar verwachting nog meer.


Spee verwacht daarin een kentering na een uitspraak van rechters in Groningen en Haarlem. Die veroordeelden de bezwaarmakers tot het betalen van de proceskosten omdat ze standaardformulieren gebruiken "met het kennelijke doel zand in de machine te strooien'.

 
 
Bron: Dagblad De Limburger
 
  12-7-2002  


|

FlitsKaart